CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Hội nghị triển khai quyết định bổ nhiệm cán bộ

(Thứ Hai, 04/10/2021 42:15 - 15:44)

Hôm nay ngày  4 tháng 10 năm 2021, Tại Hội trường Công ty CP Đường sất Hà Hải; Công ty tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định bổ nhiệm cán bộ cho 2 đồng chí.

1- Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Bình, Kỹ sư xây dựng cầu đường giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức – Hành chính – Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.

2- Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Quang Hưng, Kỹ sư xây dựng cầu đường giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật – An toàn – Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.

Chúc các Đồng chí sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Hội nghị triển khai quyết định bổ nhiệm cán bộ

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu