CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Tổng công ty ĐSVN triển khai quyết định thành lập 2 ban mới

(Thứ Hai, 20/03/2017 39:08 - 8:48)

Sáng 16/3/2017, Tổng công ty ĐSVN đã triển khai Quyết định thành lập 2 ban mới trên cơ sở hợp nhất một số Ban thuộc Cơ quan Tổng công ty ĐSVN. Cụ thể, hợp nhất Ban An toàn Giao thông Đường sắt và Bảo vệ – An ninh – Quốc phòng thành Ban An ninh – An toàn giao thông đường sắt (AN-ATGTĐS); hợp nhất Ban Chuẩn bị đầu tư và Ban Quản lý xây dựng thành Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng (QLĐT-XD) kể từ ngày 15/3/2017.

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng trao quyết định bổ nhiệm 2 trưởng ban mới

Trên cơ sở đó, Tổng công ty ĐSCN cũng thực hiện việc điều chỉnh chức năng của các Ban mới thành lập. Theo đó, Ban AN-ATGTĐS có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo TTATGTĐS; tổ chức cứu hộ, cứu nạn GTĐS; công tác quốc phòng, quân sự và ANTT ĐS. Ban QLĐT-XD tham mưu thực hiện việc quản lý về đầu tư và xây dựng thuộc kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước; nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty bao gồm nguồn khấu hao tài sản cố định, nguồn đầu tư phát triển của doanh nghiệp; thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến quản lý về đầu tư và xây dựng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty.

Về công tác cán bộ, ông Tạ Mạnh Thắng – Trưởng Ban ATGT được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban AN-ATGTĐS, ông Đàm Tuấn Anh – Trưởng ban Quản lý xây dựng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban QLĐT-XD kể từ ngày 15/3/2017.


Tổng công ty ĐSVN triển khai quyết định thành lập 2 ban mới

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu