CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

(Thứ Năm, 18/05/2017 01:10 - 10:33)

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017  

   Thực hiện kế hoạch liên tịch số 4002/LT-ĐS-CĐĐS ngày 21/12/2016 của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và kế hoạch  số 107/KHLT-ĐSHH ngày 15/2/2017 của Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn công ty về việc tổ chức Hội nghị Người lao động các đơn vị năm 2017;

       Được sự nhất trí  của Đảng ủy, Công đoàn và HĐTV Tổng Công ty ĐSVN. Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải được tiến hành vào ngày 20/4/2017, tại trụ sở Công ty. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Đới Sỹ Hưng – UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN cùng Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, các ban Tổng Công ty ĐSVN cùng với sự có mặt của 126 Đại biểu chính thức, thay mặt cho 1.004 cán bộ, công nhân viên chức người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải;

       Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đới Sỹ Hưng – UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc đại diện lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN; ý kiến thảo luận của các phòng, các đơn vị và giải đáp kiến nghị của lãnh đạo Công ty. Hội nghị đã quyết nghị các nọi dung sau:

I. Thông qua các nội dung đã trình bày tại Hội nghị, gồm:

 1. Báo cáo kết quả SXKD, thực hiện nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
 2. Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy định; báo cáo thu, chi quỹ xã hội năm 2017;
 3. Báo cáo kết quả Hội nghị Người lao động các đơn vị trực thuộc;
 4. Báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hoạt động của Ban thanh tra công nhân năm 2016; Chương trình hoạt động năm 2017;
 5. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2016 của Công ty;
 6. Trao đổi, thống nhất nội dung mức đóng góp Quỹ xã hội của Bộ GTVT;
 7. Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và xin tiếp thu với tinh thần cầu thị, đưa vào phương hướng nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2017;
 8. Giám đốc Công ty giải đáp các kiến nghị của CBCNV người lao động;
 9. Kết quả biểu quyết bầu Đại biểu đại diện Tập thể Người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2017;
 10. Lấy ý kiến thông qua Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể;
 11. Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017;

II. Thông qua các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện trong năm 2017 như sau:

       Chỉ tiêu 1. An toàn giao thông đường sắt; An toàn lao động; An ninh trật tự; An ninh quốc phòng; Phòng chống cháy nổ; Bảo vệ chính trị nội bộ:

      – Giữ vững ATGT giao thông đường sắt, phấn đấu không có tai nạn chạy tàu; Giữ vững công lệnh tốc độ chạy tàu và hành lang ATGTĐS, giảm xóc lắc trên các tuyến 10%; Riêng tuyến đường sắt GL-HP tập trung mọi nguồn lực để nâng cao tốc độ, rút ngắn thời gian chạy tàu.

      – Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động chết người, cháy nổ do chủ quan gây nên, giảm số vụ vi phạm nội quy lao động từ 50% trở lên.

      – Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, an ninh quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, ban chỉ huy quân sự, công an địa phương để thực hiện nghiêm những quy định về an ninh, trật tự, luật nghĩa vụ quân sự, hoạt động dân quân tự vệ; Đảm bảo tuyệt đối an toàn cháy nổ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

       Chỉ tiêu 2. Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngoài công ích:

Trong đó một số chỉ tiêu cơ bản sau:

    – Tổng sản lượng: 174,876 tỉ   Tăng 5% so với năm 2016

    – Tổng doanh thu: 158,978 tỉ   Tăng 5%  so với năm 2016

    – Lợi nhuận trước thuế: 2,034 tỉ   Tăng 10%  so với năm 2016

    – Thu nhập bình quân: 6,586 triệuđồng/người/tháng,                  

Tăng 8% so với năm 2016

       Chỉ tiêu 3. Phong trào thi đua, xây dựng đơn vị Chính quy Văn hoá An toàn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp:

       Thực hiện tốt tiêu chí “4 xin”, “4 luôn”góp phần xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc hiện đại và văn minh.

       Phấn đấu 90% tập thể đạt đơn vị Chính quy Văn hoá An toàn, 99% viên chức người lao động đạt  tiêu chuẩn “ Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo” trở lên. Phấn đấu Công ty đạt đơn vị Chính quy Văn hoá An toàn, đạt chuẩn văn hóa doanh nghiệp, đơn vị dẫn đầu thi đua cấp ngành Đường sắt.

      Chỉ tiêu 4. Sáng kiến khoa học kỹ thuật; Hoàn thiện hệ thống quy chế của công ty:

       Phát huy sáng kiến,  ứng dụng khoa học công nghệ mới trong công tác quản lý và sửa chữa đường sắt; khai thác có hiệu quả các máy thi công trong duy tu đường sắt.

       Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000,  tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ phù hợp với điều kiện, đặc điểm quản lý, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần và các quy định của Nhà nước.

      Chỉ tiêu 5. Về điều kiện làm việc, nơi ăn, ở tại các đơn vị, thực hiện chính sách xã hội:

       Quan tâm chăm lo đời sống, điều kiện làm việc, nơi ăn chốn ở cho viên chức người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách, thăm hỏi, hiếu, hỉ, tiếp tục thực hiện Quỹ xã hội. Thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết kịp thời các kiến nghị thật sự bức xúc của viên chức người lao động. Tập trung cao nhất cho quyền lợi người lao động.

       Hội nghị kêu gọi toàn thể người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

       Nghị quyết Hội nghị được 100% số Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua lúc 9 giờ 15 phút cùng ngày./.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

      Cùng ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2017 cũng được tổ chức vào  hồi  9 giờ 30 phút ngày 20/4/2017 tại trụ sở công ty.

      Về dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Đới Sỹ Hưng – UVBTV – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN cùng các ban của Tổng Công ty ĐSVN và 95 cổ đông, đại diện cho 1.378.312 Cổ phần, chiếm 99,87% cổ phần biểu quyết đã về dự Đại hội.

      Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của ban KS, Báo cáo của ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2017…

       Nghị quyết Đại hội được 100% số Cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

Quang cảnh Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

của Công ty CP Đường sắt Hà Hải.

Ông Lê Hữu Hưng – CT HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

tại Đại hội Đồng Cổ đông năm 2017.

Ông Nguyễn Quốc Vượng – TV HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày

Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và  Kế hoạch SXKD năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Ngải – TB Kiểm soát  trình bày

Báo cáo của Ban KS tại Đại hội.

Ông Đới Sỹ Hưng – UV Ban TV Đảng ủy – Phó TGĐ Tổng Công ty ĐSVN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải. 

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải.


Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu