CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Thông tư 28/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

(Thứ Tư, 21/03/2018 08:10 - 10:27)
Trích yếu Thông tư 28/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt
Số ký hiệu 28/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành
29/08/2017
File đính kèm: thong-tu-28-2017-tt-bgtvt-bo-giao-thong-van-tai
Nguồn: http://vnra.gov.vn/default.aspx?com=AuflaNews&page=articletable&aid=1944&mtid=152
Tải tài liệu


Thông tư 28/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2010/TT-BGTVT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu