CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 452/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định khoán quỹ lương sản phẩm đối với hệ gác chắn đường ngang

(Thứ Sáu, 10/03/2017 17:15 - 15:23)

Tải về: 452 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 452/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định khoán quỹ lương sản phẩm đối với hệ gác chắn đường ngang

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu