CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Thông báo số 616/TB-ĐSHH ngày 5/6/2017 về việc nhận tiền cổ tức bằng tiền mặt

(Thứ Tư, 07/06/2017 13:10 - 10:34)

Tải về: 616 TB DSHH ngay 5 thang 6 nam 2017


Thông báo số 616/TB-ĐSHH ngày 5/6/2017 về việc nhận tiền cổ tức bằng tiền mặt

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu