CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

TB 108/CBTT-ĐSHH ngày 12/2/2019 về việc công bố thông tin thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ( đính kèm số 107/TB-ĐSHH ngày 12/2/2019 của công ty.

(Thứ Ba, 12/02/2019 11:15 - 15:56)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu