CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Vượng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

(Thứ Sáu, 19/02/2021 01:11 - 11:33)

Tải về: BNLGD1


Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Vượng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu