CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán theo thông báo số 1800/TB-VSD ngày 20/5/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

(Thứ Tư, 27/05/2020 40:16 - 16:58)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu