CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Công bố thông tin số 437/CBTT-ĐSHH ngày 18/8/2020 về Nghị quyết bổ nhiệm công Tạ Quang Sơn – Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải và Phụ lục số 03 – Bản cung cấp Thông tin ( theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015)

(Thứ Tư, 19/08/2020 37:15 - 15:14)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu