CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Công bố thông tin số 400/CBTT-ĐSHH ngày 30/7/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đối với ông Nguyễn Quang Long

(Thứ Năm, 30/07/2020 29:11 - 11:11)

Tải về: TBBNPGDNQL


Công bố thông tin số 400/CBTT-ĐSHH ngày 30/7/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đối với ông Nguyễn Quang Long

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu