CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Công bố thông tin số 400/CBTT-ĐSHH ngày 30/7/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc công ty cổ phần đường sắt Hà Hải đối với ông Nguyễn Quang Long

(Thứ Năm, 30/07/2020 29:11 - 11:11)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu