CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Cần điều chỉnh một số nội dung trong Bộ Quy chuẩn quốc gia về tín hiệu ĐS, về chạy tàu và công tác dồn ĐS

(Thứ Tư, 15/02/2017 21:21 - 21:27)

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2015, Bộ GTVT ban hành Thông tư số 12/2015/TT- BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác ĐS (QCVN 08: 2015/BGTVT). Theo đó, QCVN 08: 2015/BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2015 và thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác ĐS ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2011 (QCVN 08: 2011/BGTVT). Qua việc triển khai, áp dụng QCVN 08: 2015/BGTVT ở hiện trường cho thấy, QCVN 08: 2015/BGTVT có nhiều điều, khoản… bổ sung, thay đổi, điều chỉnh so với bộ quy chuẩn cũ.

Cụ thể, trong QCVN 08: 2015/BGTVT đã đưa nội dung biện pháp chạy tàu với thiết bị phụ trợ (thiết bị đuôi tàu) được sử dụng trên các đoàn tàu hàng không có toa xe trưởng tàu, Lái tàu làm nhiệm vụ Trưởng tàu; Trường hợp đoàn tàu hàng sử dụng thiết bị tín hiệu đuôi tàu không có toa xe trưởng tàu, bộ phận tại đuôi tàu thay thế tín hiệu tàu của toa xe cuối tàu. Quy định tại vị trí làm việc của Trưởng tàu phải có thiết bị đo (báo) tốc độ tàu, thiết bị liên lạc giữa Trưởng tàu và Lái tàu… Cũng trong QCVN 08: 2015/BGTVT, một số biện pháp, quy định cụ thể về tổ chức đóng đường chạy tàu của TBCT ga, trạm đóng đường, các mẫu điện tín, mẫu sổ điện tín, thủ tục đăng ký chuyển nhận điện tín, biện pháp gửi thông tri và điều kiện xác định phương pháp liên lạc bằng thông tri, trình tự phục hồi phương pháp đóng đường cơ bản; trình tự và biện pháp chuẩn bị đường đón tàu của TBCT ga, gác ghi… cũng như quy định về phòng vệ, các loại tín hiệu ĐS… được quy định cụ thể tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu ĐS. Tuy nhiên, hiện nay, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác ĐS (QCVN 08: 2015/BGTVT) ban hành và áp dụng đã được gần 1 năm, nhưng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu ĐS vẫn là bản cũ, bản ban hành tháng 12 năm 2011 (QCVN 06, QCVN 07: 2011/BGTVT) nên việc áp dụng QCVN 06, QCVN 07: 2011/BGTVT theo QCVN 08: 2015/BGTVT là vận dụng các quy chuẩn, văn bản cũ. Để thống nhất trong việc triển khai áp dụng QCVN 08: 2015/BGTVT vào công tác tổ chức khai thác vận tải ĐS ở hiện trường, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản cho biên soạn lại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu ĐS theo đúng quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn ĐS; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu ĐS là quy định, quy chuẩn triển khai chi tiết các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác ĐS (QCVN 08: 2015/BGTVT).

                                               Lê Chính – Ban An toàn GTĐS


Cần điều chỉnh một số nội dung trong Bộ Quy chuẩn quốc gia về tín hiệu ĐS, về chạy tàu và công tác dồn ĐS

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu