VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 11/12/2017 đến 17/12/2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
11/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba
12/12

» 7:0 Nghiêm thu Tư vấn GS cùng PB1.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Dọc tuyến.

» 8:0 KIểm tra khu vực tiểu ban 3.

Ông Trung - PGĐ.

Tiểu ban 3.

Tiểu ban 3.

Khu vực Hải Phòng.

» 8:0 Họp rà soát: - Phân cấp cầu, đường A, B, C. - Định mức công/1km đường, 100m cầu. - Giao KH quý I/2018.

Ông Long - PGĐ.

Trưởng, phó phòng + CV liên quan các phòng: KTAT, KHKD, TCHC.

Các phòng phối hợp chuẩn bị theo nội dung.

Phòng họp số 1.

 

 

 

 

 

Thứ tư
13/12

» 7:0 Nghiêm thu Tư vấn GS cùng PB1.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Dọc tuyến.

» 8:0 Làm việc tại đội đường Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Ông Lãng, Ông N Hải Phòng KTAT.

Ông Lãng PP KTAT.

Cung đường Hà Nội.

 

 

 

 

 

Thứ năm
14/12

» 7:0 Nghiêm thu Tư vấn GS cùng PB1.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Dọc tuyến.

» 8:0 Làm việc tại đội đường Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Ông Lãng, Ông N Hải Phòng KTAT, đội đường HN.

Ông Lãng KTAT.

Cung đường Giáp Bát.

» 9:0 LV với UBND huyện Cẩm Giàng về thi công đường bộ dọc ĐS.

Ông Trung - PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Huyện Cẩm Giàng.

 

 

 

 

 

Thứ sáu
15/12

» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Thứ bảy
16/12

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ.

 

ĐT: 0913275974

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng - PP.

 

ĐT: 0912657791

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi.

 

ĐT: 0936499198

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Chủ nhật
17/12

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ.

 

ĐT: 0913965118

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP.

 

ĐT: 01645346666

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn.

 

ĐT: 01226489998

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

 

In Lịch các sự kiện

VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 11/12/2017 đến 17/12/2017

Ngày thángNội dung công việcChủ trìThành phần tham giaChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai
11/12
     
     
Thứ ba
12/12
» 7:0 Nghiêm thu Tư vấn GS cùng PB1.Ông Điền - PGĐ.Phòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bị.Dọc tuyến.
» 8:0 KIểm tra khu vực tiểu ban 3.Ông Trung - PGĐ.Tiểu ban 3.Tiểu ban 3.Khu vực Hải Phòng.
» 8:0 Họp rà soát: - Phân cấp cầu, đường A, B, C. - Định mức công/1km đường, 100m cầu. - Giao KH quý I/2018.Ông Long - PGĐ.Trưởng, phó phòng + CV liên quan các phòng: KTAT, KHKD, TCHC.Các phòng phối hợp chuẩn bị theo nội dung.Phòng họp số 1.
     
Thứ tư
13/12
» 7:0 Nghiêm thu Tư vấn GS cùng PB1.Ông Điền - PGĐ.Phòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bị.Dọc tuyến.
» 8:0 Làm việc tại đội đường Hà Nội.Ông Long - PGĐ.Ông Lãng, Ông N Hải Phòng KTAT.Ông Lãng PP KTAT.Cung đường Hà Nội.
     
Thứ năm
14/12
» 7:0 Nghiêm thu Tư vấn GS cùng PB1.Ông Điền - PGĐ.Phòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bị.Dọc tuyến.
» 8:0 Làm việc tại đội đường Hà Nội.Ông Long - PGĐ.Ông Lãng, Ông N Hải Phòng KTAT, đội đường HN.Ông Lãng KTAT.Cung đường Giáp Bát.
» 9:0 LV với UBND huyện Cẩm Giàng về thi công đường bộ dọc ĐS.Ông Trung - PGĐ.Phòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bị.Huyện Cẩm Giàng.
     
Thứ sáu
15/12
» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Thứ bảy
16/12
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ. ĐT: 0913275974  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng - PP. ĐT: 0912657791  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi. ĐT: 0936499198  
» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Chủ nhật
17/12
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ. ĐT: 0913965118  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP. ĐT: 01645346666  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn. ĐT: 01226489998  
» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.