VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 30/10/2017 đến 5/11/2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
30/10

» 8:30 Hội ý công tác vận chuyển đất đá thái; công tác thay TV tận dụng ga Giáp Bát.

Ông Long - PGĐ.

TP và CV liên quan: Phòng KHKD, KTAT, TCHC, TCKT, Đội đường HN.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Phòng LV PGĐ Long.

» 14:0 Họp BCH Đảng bộ Công ty.

Ông Hưng - BT Đảng ủy Công ty.

Các Đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty.

Văn phòng Đảng ủy Công ty.

Phòng họp số 1.

Thứ ba
31/10

» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Tiểu ban 1, đội cầu LB.

Ông Lãng KTAT.

Khu vực Hà Nội.

 

 

 

 

 

Thứ tư
01/11

» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Tiểu ban 1, đội đường HN.

Ông Lãng KTAT.

Khu vực Hà Nội.

 

 

 

 

 

Thứ năm
02/11

» 8:0 Họp giao ban SXKD tháng 11/2017 tại Tổng Công ty ĐSVN.

TGĐ Vũ Tá Tùng.

Ông Hưng - CT HĐQT.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 3 nhà A - TCT ĐSVN.

» 8:30 KT tứ nón cầu Đuống.

Ông Long - PGĐ.

Phòng KTAT, KHKD.

Ông Lãng KTAT.

Cầu Đuống.

» 13:30 Họp HĐQT về:
1- Công tác ĐBAT theo QĐ 961, tiến độ SCKC, Kinh phí thực hiện.
2- KH SXKD tháng 11, 12. Điều chỉnh Dự toán chi năm 2017.
3- Tiến độ thực hiện NQ, QĐ, KL của HĐQT Công ty.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

HĐQT, Ban KS, Ban GĐ, Trưởng các phòng, GĐ các XN.

Phòng KTAT chuẩn bị mục 1. Phòng KHKD chuẩn bị mục 2, Phòng TCHC chuẩn bị mục 3. ( Các phòng, XN nộp báo cáo trước 02/11 để tổng hợp).

Phòng họp số 1.

Thứ sáu
03/11

» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Thứ bảy
04/11

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ.

 

ĐT: 0913275974

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng - PP.

 

ĐT: 0912657791

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi.

 

ĐT: 0936499198

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Chủ nhật
05/11

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ.

 

ĐT: 0913965118

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP.

 

ĐT: 01645346666

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn.

 

ĐT: 01226489998

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

 

In Lịch các sự kiện

VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 30/10/2017 đến 5/11/2017

Ngày thángNội dung công việcChủ trìThành phần tham giaChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai
30/10
» 8:30 Hội ý công tác vận chuyển đất đá thái; công tác thay TV tận dụng ga Giáp Bát.Ông Long - PGĐ.TP và CV liên quan: Phòng KHKD, KTAT, TCHC, TCKT, Đội đường HN.Các phòng phối hợp chuẩn bị.Phòng LV PGĐ Long.
» 14:0 Họp BCH Đảng bộ Công ty.Ông Hưng - BT Đảng ủy Công ty.Các Đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty.Văn phòng Đảng ủy Công ty.Phòng họp số 1.
Thứ ba
31/10
» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.Ông Long - PGĐ.Tiểu ban 1, đội cầu LB.Ông Lãng KTAT.Khu vực Hà Nội.
     
Thứ tư
01/11
» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.Ông Long - PGĐ.Tiểu ban 1, đội đường HN.Ông Lãng KTAT.Khu vực Hà Nội.
     
Thứ năm
02/11
» 8:0 Họp giao ban SXKD tháng 11/2017 tại Tổng Công ty ĐSVN.TGĐ Vũ Tá Tùng.Ông Hưng - CT HĐQT.Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.Phòng họp số 3 nhà A - TCT ĐSVN.
» 8:30 KT tứ nón cầu Đuống.Ông Long - PGĐ.Phòng KTAT, KHKD.Ông Lãng KTAT.Cầu Đuống.
» 13:30 Họp HĐQT về:
1- Công tác ĐBAT theo QĐ 961, tiến độ SCKC, Kinh phí thực hiện.
2- KH SXKD tháng 11, 12. Điều chỉnh Dự toán chi năm 2017.
3- Tiến độ thực hiện NQ, QĐ, KL của HĐQT Công ty.
Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.HĐQT, Ban KS, Ban GĐ, Trưởng các phòng, GĐ các XN.Phòng KTAT chuẩn bị mục 1. Phòng KHKD chuẩn bị mục 2, Phòng TCHC chuẩn bị mục 3. ( Các phòng, XN nộp báo cáo trước 02/11 để tổng hợp).Phòng họp số 1.
Thứ sáu
03/11
» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Thứ bảy
04/11
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ. ĐT: 0913275974  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng - PP. ĐT: 0912657791  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi. ĐT: 0936499198  
» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Chủ nhật
05/11
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ. ĐT: 0913965118  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP. ĐT: 01645346666  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn. ĐT: 01226489998  
» 8:0 Học trung cấp lý luận hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.