VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 2/10/2017 đến 8/10/2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
02/10

» 9:0 LV với XNSC toa xe Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Ông Sơn - TP KTAT.

 

Xe ô tô xuất phát tại cơ quan Công ty lúc 08h30.

» 13:30 Họp BCH Đảng bộ Công ty.

Ông Hưng - BT Đảng ủy Công ty.

Các Đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty.

VP Đảng ủy Công ty chuẩn bị.

Phòng họp số 1.

Thứ ba
03/10

» 8:0 Hội ý sửa chữa chắn điện.

Ông Vượng - GĐ.

Ông Trung - PGĐ, Ông Phương - PP KTAT, Bà Dung - TP KHKD.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Phòng LV GĐ Vượng.

» 8:0 Làm việc tại cung đường Văn Điển.

Ông Long - PGĐ.

Ông Lãng, Ông N Hải KTAT.

 

Khu vực Văn Điển.

» 8:0 Họp giao ban SXKD Tổng Công ty T10/2017.

Ông Vũ Tá Tùng - TGĐ.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 3, nhà A TCT ĐSVN.

» 9:0 Làm việc với huyện Văn Lâm, về hành lang theo công điện 55.

Ông Trung - PGĐ

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị

UBND Huyện Văn Lâm

» 14:0 Họp HĐQT mở rộng về: 1- KH SXKD quý IV/2017; 2- Công tác ĐBAT theo QĐ 961; 3- Tiến độ thực hiện các NQ, QĐ, KL của HĐQT Công ty.

Ông Hưng - CT HĐQT công ty.

HĐQT, Ban GĐ, Ban KS, Trưởng các phòng, GĐ các XN.

Phòng KHKD chuẩn bị mục 1; phòng KTAT chuẩn bị mục 2; phòng TCHC chuẩn bị mục 3.

Phòng họp số 1.

Thứ tư
04/10

» 8:0 Họp giao ban SXKD Công ty T10/2017.

Ông Vượng - GĐ.

Theo quy định.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 1.

 

 

 

 

 

Thứ năm
05/10

» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nộị.

Ông Long - PGĐ.

Tiểu ban 1.

 

Khu vực Hà Nội.

» 8:30 Kiểm tra, làm việc với đội đường Phú Thái.

Ông Trung - PGĐ

Tiểu ban 3.

 

Đội đường Phú Thái.

 

 

 

 

 

Thứ sáu
06/10

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Thứ bảy
07/10

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ.

 

ĐT: 0913275974

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng -

 

ĐT: 0912657791

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi.

 

ĐT: 0936499198

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Chủ nhật
08/10

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ.

 

ĐT: 0913965118

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP.

 

ĐT: 01645346666

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn.

 

ĐT: 01226489998

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

 

In Lịch các sự kiện

VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 2/10/2017 đến 8/10/2017

Ngày thángNội dung công việcChủ trìThành phần tham giaChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai
02/10
» 9:0 LV với XNSC toa xe Hà Nội.Ông Long - PGĐ.Ông Sơn - TP KTAT. Xe ô tô xuất phát tại cơ quan Công ty lúc 08h30.
» 13:30 Họp BCH Đảng bộ Công ty.Ông Hưng - BT Đảng ủy Công ty.Các Đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty.VP Đảng ủy Công ty chuẩn bị.Phòng họp số 1.
Thứ ba
03/10
» 8:0 Hội ý sửa chữa chắn điện.Ông Vượng - GĐ.Ông Trung - PGĐ, Ông Phương - PP KTAT, Bà Dung - TP KHKD.Các phòng phối hợp chuẩn bị.Phòng LV GĐ Vượng.
» 8:0 Làm việc tại cung đường Văn Điển.Ông Long - PGĐ.Ông Lãng, Ông N Hải KTAT. Khu vực Văn Điển.
» 8:0 Họp giao ban SXKD Tổng Công ty T10/2017.Ông Vũ Tá Tùng - TGĐ.Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.Phòng họp số 3, nhà A TCT ĐSVN.
» 9:0 Làm việc với huyện Văn Lâm, về hành lang theo công điện 55.Ông Trung - PGĐPhòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bịUBND Huyện Văn Lâm
» 14:0 Họp HĐQT mở rộng về: 1- KH SXKD quý IV/2017; 2- Công tác ĐBAT theo QĐ 961; 3- Tiến độ thực hiện các NQ, QĐ, KL của HĐQT Công ty.Ông Hưng - CT HĐQT công ty.HĐQT, Ban GĐ, Ban KS, Trưởng các phòng, GĐ các XN.Phòng KHKD chuẩn bị mục 1; phòng KTAT chuẩn bị mục 2; phòng TCHC chuẩn bị mục 3.Phòng họp số 1.
Thứ tư
04/10
» 8:0 Họp giao ban SXKD Công ty T10/2017.Ông Vượng - GĐ.Theo quy định.Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.Phòng họp số 1.
     
Thứ năm
05/10
» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nộị.Ông Long - PGĐ.Tiểu ban 1. Khu vực Hà Nội.
» 8:30 Kiểm tra, làm việc với đội đường Phú Thái.Ông Trung - PGĐTiểu ban 3. Đội đường Phú Thái.
     
Thứ sáu
06/10
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Thứ bảy
07/10
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ. ĐT: 0913275974  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng -  ĐT: 0912657791  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi. ĐT: 0936499198  
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Chủ nhật
08/10
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ. ĐT: 0913965118  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP. ĐT: 01645346666  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn. ĐT: 01226489998  
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.