VNR-Office

LÃNH ĐẠO TCT

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 21/8/2017 đến 27/8/2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
21/08

» 8:0 Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT và quản lý hành lang ATGTĐS Công ty CPĐS Hà Thái

Phó TGĐ Nguyễn Văn Minh

Các Ban QLKCHT, ANATGT, Phân ban QLHT KV1

Ban QLHT phối hợp chuẩn bị tài liệu; CTy CPĐS Hà Thái chuẩn bị hồ sơ liên quan

Công ty CPĐS Hà Thái

» 8:30 Giao ban vận tải tuần từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2017

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN

Trung tâm ĐHVT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt hệ thống điện thoại phục vụ hội nghị.

Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN

» 8:30 Họp về thủ tục đầu tư xây dựng liên quan Quỹ phúc lợi của TCT ĐSVN

Chủ tịch CĐ ĐSVN Mai Thành Phương và Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh

Công đoàn ĐSVN; Các Ban: KHKD, TCKT, ĐTXD.

Thường trực Ban quản lý Quỹ phúc lợi chuẩn bị nội dung liên quan.

Phòng họp số 318 Công Đoàn

» 8:30 Báo cáo Bộ GTVT về Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty ĐSVN Description: C:\modules\gcal\images\icon_new.gif

Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Minh

Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, ban TCCB-LĐ,TCKT,KHKD,VT,ĐMTX,QLKCHT,AN-ATĐS,HTQT-KHCN,KSNB, QLĐTXD, văn phòng

Văn phòng bố trí xe đón đại biểu tại 118 Lê Duẩn lúc 8h15

Hội trường tầng 2 nhà D Bộ GTVT

» 10:0 Kiểm tra công tác QL KCHT khu vực Nghĩa Bình
1. Kiểm tra công tác duy tu, bảo trì KCHT ĐS khu vực Nghĩa Bình
2. Nghiệm thu công trình sữa chữa định kỳ Cầu Km 1079+950; cầu Km 828+385

PTGĐ Đới Sỹ Hưng

Ban QLHT, PHân Ban 2, Ban QLDA ĐS KV2, Công ty CPĐS Nghĩa Bình,, CP TTTH ĐS Đà Nẵng (Ban QLDA ĐS KV2 moief nhà thầu liên quan)

Ban QLHT chuẩn bị nội dung báo cáo

Khu vực Nghĩa Bình

» 14:0 Họp Hội đồng thi TBCT giỏi ngành đường sắt năm 2017

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Theo QĐ số: 520/QĐ-ĐS ngày 17/5/2017 và QĐ số: 09/QĐ-ĐS ngày 8/8/2017 của Tổng công ty ĐSVN

Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung liên quan

Phòng họp số 5 nhà C, cơ quan Tổng công ty ĐSVN

Thứ ba
22/08

» 8:0 Khai mạc lớp Bồi dưỡng soạn thảo Văn bản, lập hồ sơ hiện hành và nâng cao sử dụng phần mềm PO7

Phó Tổng giám đốc Đoàn Duy Hoạch

Văn phòng cử Lãnh đạo cùng dự

 

Trường Cao đẳng Đường sắt

» 8:0 Hội nghị quán triệt Kết luận 10-KL/TƯ của Bộ Chính Trị Description: C:\modules\gcal\images\icon_new.gif
(về tiếp tục thực hiện NQ TƯ 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng- chống tham nhũng, lãng phí

Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Minh

Tổng giám đốc, Các PhóTổng giám đốc, Phó Bí thư Thường trực ĐU ĐS

 

Hội trường tầng 2 nhà D Bộ GTVT

» 8:30 Làm việc với Công ty ĐS Đông Nhật Bản

Phó TGĐ Ngô Cao Vân

Theo thông báo số: 289 /TB-ĐS ngày 15/8/2017 của Tổng công ty ĐSVN

Ban QTCN chủ trì chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT

» 9:0 Dự Hội nghị sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Khối thi đua các TCT Nhà nước

Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch dự

Văn phòng cử cán bộ cùng dự

Thường trực thi đua chuẩn bị các nội dung liên quan

Hội trường tầng 12, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, số 6 Ngô Quyền, Hà Nội

» 14:0 Họp về hợp đồng thử nghiệm hệ thống phần mềm lõi quản trị vận tải hàng hoáDescription: C:\modules\gcal\images\icon_new.gif

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Các ban: KHKD, ĐTXD, VT; FPT (ban ĐTXD mời)

Ban ĐTXD chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.

Phòng họp số 1

» 14:15 Làm việc với Công ty ĐP-MTU
Về động cơ mới diesel MTU 2000 HP

Phó TGĐ Ngô Cao Vân

Các Ban: ĐMTX, KHKD, ĐTXD

 

Phòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT

Thứ tư
23/08

» 8:0 Họp xét duyệt hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN " Kiểm toán và xây dựng biện pháp tăng năng lực chuyên chở khu đoạn Hà Nội - Vinh"

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Theo Quyết định số 277/QĐ-ĐS ngày 24/3/2017 - Chuyên ngành Quản lý, vận tải

Ban QTCN phối hợp với ban VT chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 5 nhà C, cơ quan Tổng công ty ĐSVN

» 8:30 Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT Đường sắt năm 2017Description: C:\modules\gcal\images\icon_new.gif
- Mục V của Đề cương kiểm tra
- Kiểm tra tại hiện trường

Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch (tham gia)

Các ban: ANAT, ĐMTX, Vận tải cử 01 cán bộ cùng dự làm việc theo lịch của Đoàn kiểm tra

Chi nhánh Khai thác ĐS Hà Nội chuẩn bị các tài liệu phục vụ kiểm tra

Trụ sở Chi nhánh KTĐS Hà Nội (tầng 2 Ga Hà Nội, 120 Lê Duẩn, Hà Nội)

» 10:0 Họp đánh giá phần mềm "Phát thanh phục vụ hành khách đi tàu tại các ga hành khách"

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Các Ban: Vận tải, QTCN, KHKD; Các Chi nhánh KTĐS: Hà Thanh, Hà Nội.

Ban QTCN và Chi nhánh Khai thác ĐS Hà Thanh chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 5 nhà C, cơ quan Tổng công ty ĐSVN

» 10:0 Khảo sát bãi hàng ga Văn Phú

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh

Ban KHKD, QLHT, Chi nhánh KTĐS Hà Lào, Công ty CP VTĐS Hà Nội.

Ban KHKD chuẩn bị nội dung liên quan

Ga Văn Phú

» 13:0 Kiểm tra, giám sát hoạt động người đại diện phần vốn tại Công ty CP ĐS Hà Lạng

Thành viên HĐTV Đỗ Thanh Hà

Các Ban: KSNB, KHKD, QLHT, ĐTXD, TCKT. Mời Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐS

Ban KSNB chủ trì chuẩn bị nội dung. Xe xuất phát tại TCT lúc 10h00

Công ty CP ĐS Hà Lạng

» 14:0 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN
V/V đề tài KHCN: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo toa xe khách vật liệu mới, tốc độ 120 km/h.

Phó TGĐ Ngô Cao Vân dự

Theo Quyết định số 277/QĐ-ĐS ngày 24/3/2016 của Tổng công ty ĐSVN (Chuyên ngành Cơ khí); Công ty CP Xe lửa Dĩ An

Ban QTCN chủ trì chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT

» 14:0 Làm việc với Trung tâm điều hành vận tải

Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Minh

Phó TGD Phan Quốc Anh, Ban VT, TCKT, TCCB, VĂn phòng, Trung tâm ĐHVT

Trung tâm ĐHVT chuẩn bị báo cáo

Trung tâm điều hành vận tải

» 14:0 Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT Đường sắt năm 2017Description: C:\modules\gcal\images\icon_new.gif
- Mục V của Đề cương kiểm tra
- Kiểm tra tại hiện trường

Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch (tham gia)

Các ban: ANAT, ĐMTX, Vận tải cử 01 cán bộ cùng dự làm việc theo lịch của Đoàn kiểm tra

Chi nhánh XNĐM Hà Nội chuẩn bị các tài liệu phục vụ kiểm tra

Chi nhánh XNĐM Hà Nội (Số 2D Khâm Thiên, Hà Nội)

Thứ năm
24/08

» 8:0 Tham gia đoàn Kiểm tra của Bộ GTVT kiểm tra công tác đảm bảo ATGTĐS (theo Quyết định 2198/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2017 của Bộ GTVT)

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh

Ban AN-ATGTĐS, Phân ban QLHTKV3

Ban AN-ATGT, Phân ban QLHTKV3 phối hợp chuẩn bị tài liệu và mời các đơn vị liên quan

Khu vực 3

» 8:0 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

Bí thư Đảng ủy Vũ Anh Minh

Ban thường vụ ĐU, Văn phòng ĐU

 

Phòng họp số 5

» 8:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động người đại diện phần vốn tại Công ty CP ĐS Yên Lào

Thành viên HĐTV Đỗ Thanh Hà

Các Ban: KSNB, KHKD, QLHT, ĐTXD, TCKT. Mời Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐS

Ban KSNB chủ trì chuẩn bị nội dung. Xe xuất phát tại TCT lúc 5h30

Công ty CP ĐS Yên Lào

» 10:0 Kiểm tra khu vực Vĩnh Phú
1. Kiểm tra tiến độ thi công công trình sửa chữ định kỳ Km 43+000 đến Km 46+000 tuyến ĐS Hà Nội - Lào Cai
2. Kiểm tra công tác duy tu bảo trì KCHT ĐS khu vực Vĩnh Phú

PTGĐ Đới Sỹ Hưng

Ban QLHT, Phân Ban 1, Ban QLDA ĐS KV1, Công ty CPĐS Vĩnh Phú, CP TTTH ĐS Bắc Giang

Ban QLHT chuẩn bi nội dung báo cáo

Khu vực Vĩnh Phú

» 14:0 Họp Hội đồng thành viên TCT Description: C:\modules\gcal\images\icon_new.gif

Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Minh

Hội đồng thành viên, Ban TCCB-LĐ, Văn phòng

 

Phòng họp số 3

» 15:30 Làm việc với Đoàn đánh giá độc lập về hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
Đánh giá quá trình tái cơ cấu của Tổng công ty ĐSVN

Phó TGĐ Ngô Cao Vân

Các Ban: QTCN, TCCB, KHKD, KSNB, TCKT, ĐTXD

Ban TCCB chuẩn bị báo cáo. Ban QTCN liên hệ với ADB

Phòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT

Thứ sáu
25/08

 

 

 

 

 

» 14:0 Dự Hội thảo về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu.

Tổng Giám đốc Vũ Tá Tùng dự

 

Các Ban QTCN, VT phối hợp chuẩn bị nội dung.

Hội trường tầng 13, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Thứ bảy
26/08

» Trực lãnh đạo

Phó TGĐ Phan Quốc Anh (DĐ: 0912519735)

Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật
27/08

» Trực lãnh đạo

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh (DĐ: 0912398730)

Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)

 

 

 

 

 

 

 

 

In Lịch các sự kiện

VNR-Office

LÃNH ĐẠO TCT

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 21/8/2017 đến 27/8/2017

Ngày thángNội dung công việcChủ trìThành phần tham giaChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai
21/08
» 8:0 Kiểm tra công tác đảm bảo ATGT và quản lý hành lang ATGTĐS Công ty CPĐS Hà TháiPhó TGĐ Nguyễn Văn MinhCác Ban QLKCHT, ANATGT, Phân ban QLHT KV1Ban QLHT phối hợp chuẩn bị tài liệu; CTy CPĐS Hà Thái chuẩn bị hồ sơ liên quanCông ty CPĐS Hà Thái
» 8:30 Giao ban vận tải tuần từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2017Phó TGĐ Phan Quốc AnhTheo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN Trung tâm ĐHVT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt hệ thống điện thoại phục vụ hội nghị.Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN
» 8:30 Họp về thủ tục đầu tư xây dựng liên quan Quỹ phúc lợi của TCT ĐSVNChủ tịch CĐ ĐSVN Mai Thành Phương và Phó TGĐ Trần Thiện CảnhCông đoàn ĐSVN; Các Ban: KHKD, TCKT, ĐTXD. Thường trực Ban quản lý Quỹ phúc lợi chuẩn bị nội dung liên quan.Phòng họp số 318 Công Đoàn
» 8:30 Báo cáo Bộ GTVT về Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty ĐSVN Chủ tịch HĐTV Vũ Anh MinhThành viên HĐTV, Tổng giám đốc, ban TCCB-LĐ,TCKT,KHKD,VT,ĐMTX,QLKCHT,AN-ATĐS,HTQT-KHCN,KSNB, QLĐTXD, văn phòngVăn phòng bố trí xe đón đại biểu tại 118 Lê Duẩn lúc 8h15Hội trường tầng 2 nhà D Bộ GTVT
» 10:0 Kiểm tra công tác QL KCHT khu vực Nghĩa Bình
1. Kiểm tra công tác duy tu, bảo trì KCHT ĐS khu vực Nghĩa Bình
2. Nghiệm thu công trình sữa chữa định kỳ Cầu Km 1079+950; cầu Km 828+385
PTGĐ Đới Sỹ HưngBan QLHT, PHân Ban 2, Ban QLDA ĐS KV2, Công ty CPĐS Nghĩa Bình,, CP TTTH ĐS Đà Nẵng (Ban QLDA ĐS KV2 moief nhà thầu liên quan)Ban QLHT chuẩn bị nội dung báo cáoKhu vực Nghĩa Bình
» 14:0 Họp Hội đồng thi TBCT giỏi ngành đường sắt năm 2017Phó TGĐ Phan Quốc AnhTheo QĐ số: 520/QĐ-ĐS ngày 17/5/2017 và QĐ số: 09/QĐ-ĐS ngày 8/8/2017 của Tổng công ty ĐSVNCác đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung liên quanPhòng họp số 5 nhà C, cơ quan Tổng công ty ĐSVN
Thứ ba
22/08
» 8:0 Khai mạc lớp Bồi dưỡng soạn thảo Văn bản, lập hồ sơ hiện hành và nâng cao sử dụng phần mềm PO7Phó Tổng giám đốc Đoàn Duy HoạchVăn phòng cử Lãnh đạo cùng dự Trường Cao đẳng Đường sắt
» 8:0 Hội nghị quán triệt Kết luận 10-KL/TƯ của Bộ Chính Trị
(về tiếp tục thực hiện NQ TƯ 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng- chống tham nhũng, lãng phí
Chủ tịch HĐTV Vũ Anh MinhTổng giám đốc, Các PhóTổng giám đốc, Phó Bí thư Thường trực ĐU ĐS Hội trường tầng 2 nhà D Bộ GTVT
» 8:30 Làm việc với Công ty ĐS Đông Nhật Bản Phó TGĐ Ngô Cao VânTheo thông báo số: 289 /TB-ĐS ngày 15/8/2017 của Tổng công ty ĐSVNBan QTCN chủ trì chuẩn bị nội dungPhòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT
» 9:0 Dự Hội nghị sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Khối thi đua các TCT Nhà nước Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch dựVăn phòng cử cán bộ cùng dựThường trực thi đua chuẩn bị các nội dung liên quanHội trường tầng 12, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, số 6 Ngô Quyền, Hà Nội
» 14:0 Họp về hợp đồng thử nghiệm hệ thống phần mềm lõi quản trị vận tải hàng hoáPhó TGĐ Phan Quốc AnhCác ban: KHKD, ĐTXD, VT; FPT (ban ĐTXD mời)Ban ĐTXD chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung.Phòng họp số 1
» 14:15 Làm việc với Công ty ĐP-MTU
Về động cơ mới diesel MTU 2000 HP
Phó TGĐ Ngô Cao VânCác Ban: ĐMTX, KHKD, ĐTXD Phòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT
Thứ tư
23/08
» 8:0 Họp xét duyệt hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN " Kiểm toán và xây dựng biện pháp tăng năng lực chuyên chở khu đoạn Hà Nội - Vinh"Phó TGĐ Phan Quốc AnhTheo Quyết định số 277/QĐ-ĐS ngày 24/3/2017 - Chuyên ngành Quản lý, vận tảiBan QTCN phối hợp với ban VT chuẩn bị nội dungPhòng họp số 5 nhà C, cơ quan Tổng công ty ĐSVN
» 8:30 Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT Đường sắt năm 2017
- Mục V của Đề cương kiểm tra
- Kiểm tra tại hiện trường
Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch (tham gia)Các ban: ANAT, ĐMTX, Vận tải cử 01 cán bộ cùng dự làm việc theo lịch của Đoàn kiểm traChi nhánh Khai thác ĐS Hà Nội chuẩn bị các tài liệu phục vụ kiểm traTrụ sở Chi nhánh KTĐS Hà Nội (tầng 2 Ga Hà Nội, 120 Lê Duẩn, Hà Nội)
» 10:0 Họp đánh giá phần mềm "Phát thanh phục vụ hành khách đi tàu tại các ga hành khách"Phó TGĐ Phan Quốc AnhCác Ban: Vận tải, QTCN, KHKD; Các Chi nhánh KTĐS: Hà Thanh, Hà Nội.Ban QTCN và Chi nhánh Khai thác ĐS Hà Thanh chuẩn bị nội dungPhòng họp số 5 nhà C, cơ quan Tổng công ty ĐSVN
» 10:0 Khảo sát bãi hàng ga Văn PhúPhó TGĐ Trần Thiện CảnhBan KHKD, QLHT, Chi nhánh KTĐS Hà Lào, Công ty CP VTĐS Hà Nội.Ban KHKD chuẩn bị nội dung liên quanGa Văn Phú
» 13:0 Kiểm tra, giám sát hoạt động người đại diện phần vốn tại Công ty CP ĐS Hà Lạng Thành viên HĐTV Đỗ Thanh HàCác Ban: KSNB, KHKD, QLHT, ĐTXD, TCKT. Mời Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐSBan KSNB chủ trì chuẩn bị nội dung. Xe xuất phát tại TCT lúc 10h00Công ty CP ĐS Hà Lạng
» 14:0 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN
V/V đề tài KHCN: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo toa xe khách vật liệu mới, tốc độ 120 km/h.
Phó TGĐ Ngô Cao Vân dựTheo Quyết định số 277/QĐ-ĐS ngày 24/3/2016 của Tổng công ty ĐSVN (Chuyên ngành Cơ khí); Công ty CP Xe lửa Dĩ AnBan QTCN chủ trì chuẩn bị nội dungPhòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT
» 14:0 Làm việc với Trung tâm điều hành vận tảiChủ tịch HĐTV Vũ Anh MinhPhó TGD Phan Quốc Anh, Ban VT, TCKT, TCCB, VĂn phòng, Trung tâm ĐHVTTrung tâm ĐHVT chuẩn bị báo cáoTrung tâm điều hành vận tải
» 14:0 Kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT Đường sắt năm 2017
- Mục V của Đề cương kiểm tra
- Kiểm tra tại hiện trường
Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch (tham gia)Các ban: ANAT, ĐMTX, Vận tải cử 01 cán bộ cùng dự làm việc theo lịch của Đoàn kiểm traChi nhánh XNĐM Hà Nội chuẩn bị các tài liệu phục vụ kiểm traChi nhánh XNĐM Hà Nội (Số 2D Khâm Thiên, Hà Nội)
Thứ năm
24/08
» 8:0 Tham gia đoàn Kiểm tra của Bộ GTVT kiểm tra công tác đảm bảo ATGTĐS (theo Quyết định 2198/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2017 của Bộ GTVT)Phó TGĐ Trần Thiện CảnhBan AN-ATGTĐS, Phân ban QLHTKV3Ban AN-ATGT, Phân ban QLHTKV3 phối hợp chuẩn bị tài liệu và mời các đơn vị liên quanKhu vực 3
» 8:0 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công tyBí thư Đảng ủy Vũ Anh MinhBan thường vụ ĐU, Văn phòng ĐU Phòng họp số 5
» 8:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động người đại diện phần vốn tại Công ty CP ĐS Yên Lào Thành viên HĐTV Đỗ Thanh HàCác Ban: KSNB, KHKD, QLHT, ĐTXD, TCKT. Mời Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐSBan KSNB chủ trì chuẩn bị nội dung. Xe xuất phát tại TCT lúc 5h30Công ty CP ĐS Yên Lào
» 10:0 Kiểm tra khu vực Vĩnh Phú
1. Kiểm tra tiến độ thi công công trình sửa chữ định kỳ Km 43+000 đến Km 46+000 tuyến ĐS Hà Nội - Lào Cai
2. Kiểm tra công tác duy tu bảo trì KCHT ĐS khu vực Vĩnh Phú
PTGĐ Đới Sỹ HưngBan QLHT, Phân Ban 1, Ban QLDA ĐS KV1, Công ty CPĐS Vĩnh Phú, CP TTTH ĐS Bắc GiangBan QLHT chuẩn bi nội dung báo cáoKhu vực Vĩnh Phú
» 14:0 Họp Hội đồng thành viên TCT Chủ tịch HĐTV Vũ Anh MinhHội đồng thành viên, Ban TCCB-LĐ, Văn phòng Phòng họp số 3
» 15:30 Làm việc với Đoàn đánh giá độc lập về hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
Đánh giá quá trình tái cơ cấu của Tổng công ty ĐSVN
Phó TGĐ Ngô Cao VânCác Ban: QTCN, TCCB, KHKD, KSNB, TCKT, ĐTXDBan TCCB chuẩn bị báo cáo. Ban QTCN liên hệ với ADBPhòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT
Thứ sáu
25/08
     
» 14:0 Dự Hội thảo về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu.Tổng Giám đốc Vũ Tá Tùng dự Các Ban QTCN, VT phối hợp chuẩn bị nội dung.Hội trường tầng 13, số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Thứ bảy
26/08
» Trực lãnh đạoPhó TGĐ Phan Quốc Anh (DĐ: 0912519735)Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)  
     
Chủ nhật
27/08
» Trực lãnh đạoPhó TGĐ Trần Thiện Cảnh (DĐ: 0912398730)Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)