VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
24/07

 

 

 

 

 

» 14:0 Họp HĐQT về sửa đổi quy chế trả lương, Định biên lao động của các đơn vị hiện trường.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

HĐQT, Ban KS, Ban GĐ, Đảng ủy, Công đoàn, các trưởng phòng.

Phòng TCHC phối hợp với phòng KTAT chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 1

Thứ ba
25/07

» 7:30 KT an toàn Hành lang ĐS khu vực Hải Dương - Hải Phòng.

Ông Trung PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực HD, HP.

» 8:0 Tham gia đoàn nghiệm thu SP quý II/2017 cùng đoàn nghiệm thu của Tổng Công ty.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KHKD, KTAT

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Dọc tuyến.

» 8:30 Làm việc với đội đường Phú Thái về quản lý lao động.

Ông Vượng GĐ.

Phòng TCHC, KTAT

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

VP đôi đường Phú Thái.

 

 

 

 

 

Thứ tư
26/07

» 8:0 Tham gia đoàn nghiệm thu SP quý II/2017 cùng đoàn nghiệm thu của Tổng Công ty.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KHKD, KTAT

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Dọc tuyến.

» 9:0 Tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân 70 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ.

Ông Trung PGĐ.

Công đoàn, Đoàn TN, phòng TCHC.

Đoàn TN Công ty.

 

 

 

 

 

 

Thứ năm
27/07

» 8:0 KT thi công công trình SC km12 -:- km17 tuyến GL-HP.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT, các đơn vị thi công, XNXL CT.

XN XL Công trình chuẩn bị.

Khu vực thi công. Cung đường Phú Thụy.

» 8:30 Hội ý về xây dựng chế độ ban kíp của gác chắn và định biên các cung đội theo Công văn số: 2049 của Tổng Công ty ĐSVN.

Ông Vượng GĐ.

Phòng: TCHC, KTAT (lãnh đạo và CV liên quan).

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Phòng họp số 1

 

 

 

 

 

Thứ sáu
28/07

» 8:0 Họp giao ban KCHT ĐS tháng 8 năm 2017.

Tổng Công ty ĐSVN.

Ông Vượng GĐ. phòng KTAT, KHKD.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Tổng Công ty ĐSVN.

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Thứ bảy
29/07

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Quốc Vượng - GĐ.

 

ĐT: 0912177336

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Tạ Quang Sơn - TP.

 

ĐT: 0983668928

 

 

» 8:0 Trực lái xe: Ông Hoàng Văn Hơp

 

ĐT: 0913587189

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Chủ nhật
30/07

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Quang Long - PGĐ.

 

ĐT: 0963382904

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Đoàn Ngọc Cường - PP.

 

ĐT: 0904252582

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn.

 

ĐT: 01226489998.

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

 

In Lịch các sự kiện

VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017

Ngày thángNội dung công việcChủ trìThành phần tham giaChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai
24/07
     
» 14:0 Họp HĐQT về sửa đổi quy chế trả lương, Định biên lao động của các đơn vị hiện trường.Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.HĐQT, Ban KS, Ban GĐ, Đảng ủy, Công đoàn, các trưởng phòng.Phòng TCHC phối hợp với phòng KTAT chuẩn bị báo cáo.Phòng họp số 1
Thứ ba
25/07
» 7:30 KT an toàn Hành lang ĐS khu vực Hải Dương - Hải Phòng.Ông Trung PGĐ.Phòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bị.Khu vực HD, HP.
» 8:0 Tham gia đoàn nghiệm thu SP quý II/2017 cùng đoàn nghiệm thu của Tổng Công ty.Ông Điền - PGĐ.Phòng KHKD, KTATCác phòng phối hợp chuẩn bị.Dọc tuyến.
» 8:30 Làm việc với đội đường Phú Thái về quản lý lao động.Ông Vượng GĐ.Phòng TCHC, KTATCác phòng phối hợp chuẩn bị.VP đôi đường Phú Thái.
     
Thứ tư
26/07
» 8:0 Tham gia đoàn nghiệm thu SP quý II/2017 cùng đoàn nghiệm thu của Tổng Công ty.Ông Điền - PGĐ.Phòng KHKD, KTATCác phòng phối hợp chuẩn bị.Dọc tuyến.
» 9:0 Tham gia các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân 70 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ.Ông Trung PGĐ.Công đoàn, Đoàn TN, phòng TCHC.Đoàn TN Công ty. 
     
Thứ năm
27/07
» 8:0 KT thi công công trình SC km12 -:- km17 tuyến GL-HP.Ông Điền - PGĐ.Phòng KTAT, các đơn vị thi công, XNXL CT.XN XL Công trình chuẩn bị.Khu vực thi công. Cung đường Phú Thụy.
» 8:30 Hội ý về xây dựng chế độ ban kíp của gác chắn và định biên các cung đội theo Công văn số: 2049 của Tổng Công ty ĐSVN.Ông Vượng GĐ.Phòng: TCHC, KTAT (lãnh đạo và CV liên quan).Các phòng phối hợp chuẩn bị.Phòng họp số 1
     
Thứ sáu
28/07
» 8:0 Họp giao ban KCHT ĐS tháng 8 năm 2017.Tổng Công ty ĐSVN.Ông Vượng GĐ. phòng KTAT, KHKD.Các phòng phối hợp chuẩn bị.Tổng Công ty ĐSVN.
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Thứ bảy
29/07
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Quốc Vượng - GĐ. ĐT: 0912177336  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Tạ Quang Sơn - TP. ĐT: 0983668928  
» 8:0 Trực lái xe: Ông Hoàng Văn Hơp ĐT: 0913587189  
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Chủ nhật
30/07
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Quang Long - PGĐ. ĐT: 0963382904  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Đoàn Ngọc Cường - PP. ĐT: 0904252582  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn. ĐT: 01226489998.  
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.