VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 6/2/2017 đến 12/2/2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
06/02

» 8:30 KT AT chắn khu vực huyện Gia Lâm và tỉnh Hưng Yên.

Ông Trung - PGĐ

Phòng KT-AT.

Phòng KT-AT chuẩn bị.

Khu vực Gia Lâm - Hưng Yên.

» 9:0 Thông qua nội dung hướng dẫn lập PA TN KT quản lý bảo dưỡng SCTX định kỳ KCHT ĐS quý II/2017.

Ông Long - PGĐ.

TP KT-AT, KH-KD, TC-HC và các CV có LQ.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Phòng họp số 1 tầng 3.

» 14:30 Hội ý lãnh đạo Công ty.

Ông Vượng - GĐ

Các đ/c Phó GĐ, Bà Dung (TP - KH-KD).

 

Phòng làm việc GĐ Vượng.

Thứ ba
07/02

» 8:0 Họp giao ban sản xuất kinh doanh tháng 02/2017 của công ty.

Ông Vượng - GĐ.

Theo quy định.

Phòng KH-KD chuẩn bị báo cáo, các phòng phối hợp.

Phòng họp số 1 tầng 3.

» 8:0 Áp máy KT tuyến GL-HP cùng PB1.

Ông Điền - PGĐ

Phòng KT-AT.

Phòng KT-AT chuẩn bị.

Tuyến Gia Lâm - Hải Phòng

» 15:0 Kiểm đểm tiến độ xây dựng quy chế khoán điện cho trạm chắn.

Ông Trung - PGĐ

Phòng KT-AT.

Phòng KT-AT chuẩn bị.

Phòng họp số 1 tầng 3.

Thứ tư
08/02

» 8:0 KT AT chắn ĐN khu vực Hải Phòng.

Ông Trung - PGĐ

Phòng KT-AT.

Phòng KT-AT chuẩn bị.

Khu vực chắn Hải Phòng

» 8:0 Họp giao ban sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2017

Ông Vượng- GĐ

Theo quy định giao ban tháng.

phòng KHKD chuẩn bị báo cáo,các phòng phối hợp

Phòng họpsố 1 tầng 3

 

 

 

 

 

Thứ năm
09/02

» 8:0 LV với đội đường Lạc Đạo, cung Phú Thụy về SC, cải tạo khu vệ sinh cung phú Thụy

Ông Long - PGĐ.

P, TC-HC, KT-AT, KH-KD.

Các phòng phối hợp, Đội đường LĐ chuẩn bị.

Cung đường Phú Thụy (xe XP lúc 8h00)

» 9:0 Áp máy tuyến ĐSTN.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KTAT, Đội Đường Hà Nội.

Phòng KT-AT chuẩn bị.

Tuyến ĐSTN

 

 

 

 

 

Thứ sáu
10/02

» 8:0 KT AT chắn ĐN khu vực Hà Nội

Ông Trung - PGĐ

Phòng KT-AT.

Phòng KT-AT chuẩn bị.

Khu vực chắn Hà Nội.

» 8:0 KT ATCT tuyến Gia Lâm Hải Phòng.

Ông Điền - PGĐ

Phòng KT-AT.

Phòng KT-AT chuẩn bị.

Tuyến Gia Lâm - Hải Phòng

» 9:0 Áp máy tuyến Gia Lâm - Hải Phòng.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KTAT, Các Đội đường tuyến Gia Lâm-Hải Phòng.

Phòng KT-AT chuẩn bị.

Tuyến Gia Lâm - Hải Phòng

 

 

 

 

 

Thứ bảy
11/02

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ

 

ĐT 0913275974

 

 

» 0:0 Trực KT-AT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP KT-AT

 

ĐT 01645346666

 

 

» 0:0 Trực lai xe ông: Nguyễn Ngọc Toàn

 

ĐT 01226489998

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật
12/02

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ

 

ĐT 0912965118

 

 

» 0:0 Trực KT-AT: Ông Tô Đình Lãng - PP KT-AT.

 

ĐT 0912657791

 

 

» 0:0 Trực Lái xe: Ông Hoàng Văn Hợp.

 

ĐT 0913587189

 

 

 

 

 

 

 

 

In Lịch các sự kiện

VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 6/2/2017 đến 12/2/2017

Ngày thángNội dung công việcChủ trìThành phần tham giaChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai
06/02
» 8:30 KT AT chắn khu vực huyện Gia Lâm và tỉnh Hưng Yên.Ông Trung - PGĐPhòng KT-AT.Phòng KT-AT chuẩn bị.Khu vực Gia Lâm - Hưng Yên.
» 9:0 Thông qua nội dung hướng dẫn lập PA TN KT quản lý bảo dưỡng SCTX định kỳ KCHT ĐS quý II/2017.Ông Long - PGĐ.TP KT-AT, KH-KD, TC-HC và các CV có LQ.Các phòng phối hợp chuẩn bị.Phòng họp số 1 tầng 3.
» 14:30 Hội ý lãnh đạo Công ty.Ông Vượng - GĐCác đ/c Phó GĐ, Bà Dung (TP - KH-KD). Phòng làm việc GĐ Vượng.
Thứ ba
07/02
» 8:0 Họp giao ban sản xuất kinh doanh tháng 02/2017 của công ty.Ông Vượng - GĐ.Theo quy định.Phòng KH-KD chuẩn bị báo cáo, các phòng phối hợp.Phòng họp số 1 tầng 3.
» 8:0 Áp máy KT tuyến GL-HP cùng PB1.Ông Điền - PGĐPhòng KT-AT.Phòng KT-AT chuẩn bị.Tuyến Gia Lâm - Hải Phòng
» 15:0 Kiểm đểm tiến độ xây dựng quy chế khoán điện cho trạm chắn.Ông Trung - PGĐPhòng KT-AT.Phòng KT-AT chuẩn bị.Phòng họp số 1 tầng 3.
Thứ tư
08/02
» 8:0 KT AT chắn ĐN khu vực Hải Phòng.Ông Trung - PGĐPhòng KT-AT.Phòng KT-AT chuẩn bị.Khu vực chắn Hải Phòng
» 8:0 Họp giao ban sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2017Ông Vượng- GĐTheo quy định giao ban tháng.phòng KHKD chuẩn bị báo cáo,các phòng phối hợp Phòng họpsố 1 tầng 3
     
Thứ năm
09/02
» 8:0 LV với đội đường Lạc Đạo, cung Phú Thụy về SC, cải tạo khu vệ sinh cung phú ThụyÔng Long - PGĐ.P, TC-HC, KT-AT, KH-KD.Các phòng phối hợp, Đội đường LĐ chuẩn bị.Cung đường Phú Thụy (xe XP lúc 8h00)
» 9:0 Áp máy tuyến ĐSTN.Ông Vượng - GĐ.Phòng KTAT, Đội Đường Hà Nội.Phòng KT-AT chuẩn bị.Tuyến ĐSTN
     
Thứ sáu
10/02
» 8:0 KT AT chắn ĐN khu vực Hà NộiÔng Trung - PGĐPhòng KT-AT.Phòng KT-AT chuẩn bị.Khu vực chắn Hà Nội.
» 8:0 KT ATCT tuyến Gia Lâm Hải Phòng.Ông Điền - PGĐPhòng KT-AT.Phòng KT-AT chuẩn bị.Tuyến Gia Lâm - Hải Phòng
» 9:0 Áp máy tuyến Gia Lâm - Hải Phòng.Ông Vượng - GĐ.Phòng KTAT, Các Đội đường tuyến Gia Lâm-Hải Phòng.Phòng KT-AT chuẩn bị.Tuyến Gia Lâm - Hải Phòng
     
Thứ bảy
11/02
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ ĐT 0913275974  
» 0:0 Trực KT-AT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP KT-AT ĐT 01645346666  
» 0:0 Trực lai xe ông: Nguyễn Ngọc Toàn ĐT 01226489998  
     
Chủ nhật
12/02
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ ĐT 0912965118  
» 0:0 Trực KT-AT: Ông Tô Đình Lãng - PP KT-AT. ĐT 0912657791  
» 0:0 Trực Lái xe: Ông Hoàng Văn Hợp. ĐT 0913587189