CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Thông báo 149/TB – ĐSHH kết luận của chủ tịch Hội đồng quản trị tại buổi họp hội đồng quản trị mở rộng ngày 22/2/2017

(Thứ Hai, 27/02/2017 34:08 - 8:18)

Tải về : 149 TB_DSHH ngay 22_02_2017

Tải tài liệu


Thông báo 149/TB – ĐSHH kết luận của chủ tịch Hội đồng quản trị tại buổi họp hội đồng quản trị mở rộng ngày 22/2/2017

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu