CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định 458/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Tổ chức – Hành chính

(Thứ Tư, 15/02/2017 07:10 - 10:25)
Tải tài liệu


Quyết định 458/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Tổ chức – Hành chính

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu