CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Công văn số 637/TB-ĐSHH ngày 25/7/2019 về việc Thông báo tuyển sinh và công văn 638 ngày 25/7/2019 về việc tuyển dụng lao động

(Thứ Hai, 29/07/2019 33:15 - 15:45)

Tải về: TB tuyển dụng

Tải tài liệu


Công văn số 637/TB-ĐSHH ngày 25/7/2019 về việc Thông báo tuyển sinh và công văn 638 ngày 25/7/2019 về việc tuyển dụng lao động

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu