CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 471/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán vật tư, văn phòng phẩm cho các đơn vị

(Thứ Sáu, 10/03/2017 37:10 - 10:19)

Tải về : 471 QD

Tải tài liệu


Quyết định số 471/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán vật tư, văn phòng phẩm cho các đơn vị

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu