CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 464/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế mua sắm và nhập, xuất vật tư thiết bị.

(Thứ Năm, 09/03/2017 18:14 - 14:55)

Tải về: 464 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 464/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy chế mua sắm và nhập, xuất vật tư thiết bị.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu