CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số164/TB-ĐSHH ngày 03/4/2019

(Thứ Năm, 04/04/2019 18:16 - 16:40)

Tải về: TB Mời họp


Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số164/TB-ĐSHH ngày 03/4/2019

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu