CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông : CV số 1015/CBTT -ĐSHH ngày 1/10/2018 về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018( tài liệu đính kèm)

(Thứ Sáu, 05/10/2018 00:16 - 16:04)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu