CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

TB 88/CBTT-ĐSHH ngày 14/2/2020 thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( tài liệu đính kèm)

(Thứ Sáu, 14/02/2020 41:14 - 14:28)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu