CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Số: 92/TB-ĐSHH ngày 27 tháng 4 năm 2020 Thông báo V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

(Thứ Tư, 29/04/2020 31:16 - 16:11)

TB: 92/TB-ĐSHH ngày 27 tháng 4 năm 2020


Số: 92/TB-ĐSHH ngày 27 tháng 4 năm 2020 Thông báo V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu