CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Số 501/CBTT-ĐSHH ngày 12/5/2017 về việc công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 và Thông báo 487/ĐSHH-TCKT ngày 09/5/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

(Thứ Sáu, 12/05/2017 36:16 - 16:49)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu