CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Hướng dẫn quản lý cổ phần

(Thứ Năm, 16/02/2017 07:10 - 10:22)

Căn cứ vào Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải và Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall, về việc tư vấn đăng ký Công ty Đại chúng, tư vấn Lưu ký Chứng khoán và giao dịch UpCom.

9 giờ thứ 6 ngày 10/2/2017 tại hội trường công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall triển khai hướng dẫn cho các cổ đông về quản lý cổ phần.

Nội dung:

  1.  Hướng dẫn mở Tài khoản cho toàn bộ cổ đông Công ty.
  2. Hướng dẫn cổ đông cách giao dịch mua bán qua tài khoản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall và cả cách thức rút nộp tiền

M01. Hop dong MTK ca nhan (1):

M02. Ban cong bo rui ro (1)

08A – Phieu gui CK (Thông tin đúng) (1)

08B – LK Sai ngày c_p t_ TCPH (1) (1)


Hướng dẫn quản lý cổ phần

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu