CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải

(Thứ Sáu, 21/04/2017 11:16 - 16:50)

1/ Công văn số 414/CBTT -ĐSHH ngày 21/4/2017 về việc công bố thông tin biên bản, nghị quyết  ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tải về: 414 CBTT DSHH

2/  Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải năm 2017. Tải về: bbh dhdcdtn 2017

3/ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải. Tải về: nghi quyet dchcdtn2017

 


Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu