CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

405/CBTT-ĐSHH ngày 8/5/2018 công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán theo Thông báo số 1584/TB-VSD ngày 03/5/2018 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

(Thứ Ba, 08/05/2018 59:15 - 15:28)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu