CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

245/CBTT-ĐSHH ngày 24/3/2017 về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017

(Thứ Sáu, 24/03/2017 03:10 - 10:22)

công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo thông báo số 924/TB-VSD ngày 20/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (tài liệu đính kèm)

Tải về:  245_924


245/CBTT-ĐSHH ngày 24/3/2017 về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu