CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

1087/CBTT-ĐSHH ngày 17/10/2018 về ngày đăng ký cuối cùng vầ xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán theo thông báo số 2989/TB-VSD ngày 8/10/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ( tài liệu đính kèm )

(Thứ Tư, 17/10/2018 34:15 - 15:42)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu