VNR_VIET_NAM

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Từ ngày 20/8/2018 đến 26/8/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
20/08

08:00 KT theo KH 746 của GĐ và nghiệm thu theo lịch 854 tại đội đường HN.

Ông Long - PGĐ.

THeo KH 746 và lịch 854.

Phòng KTAT (Ông Sơn, Lãng), đội đường HN.

Đội đường Hà Nội.

Thứ ba
21/08

08:00 Từ thứ 3 ngày 21/8 đến thứ 6 ngày 24/4 tham gia đoàn nghiệm thu T7+8 tại đội đường HP và Phú Thái.

Ông Trung - PGĐ.

Tiểu ban 3.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực Hải Phòng.

08:00 Nghiệm thu theo lịch 854.

Ông Long - PGĐ.

Theo lịch 854.

Ông Sơn, N Hải phòng KTAT.

Đội đường Hà Nội.

08:00 KT công tác ĐBAT, giám xóc lắc duy tu tuyến YV - LC.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

Ông Điền - PGĐ, phòng KTAT, tiểu ban 2.

Phòng KTAT, đội đường Gia Lâm chuẩn bị.

Khu vực Gia Lâm - Yên Viên.

08:00 Từ thứ 3 ngày 21/8 đến thứ 5 ngày 23/8 KT theo KH 746 của GĐ và nghiệm thu theo lịch 854 khu vực tiểu ban 2.

Ông Điền - PGĐ.

Theo KH 746 và lịch 854.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực tiểu ban 2.

Thứ tư
22/08

08:00 Nghiệm thu theo lịch 854.

Ông Long - PGĐ.

Theo lịch 854.

Ông Sơn, Ông Thanh phòng KTAT

Đội chắn Giáp Bát.

Thứ năm
23/08

08:00 Nghiệm thu theo lịch 854.

Ông Long - PGĐ.

Theo lịch 854.

Ông Lãng, ông Quang phòng KTAT.

Đội cầu LB.

08:00 Nghiệm thu theo lịch 854.

Ông Long - PGĐ.

Theo lịch 854.

Ông Sơn, Ông Thanh phòng KTAT

Đội chắn HN.

08:00 KT công tác ĐBAT, xóc lắc, duy tu khu vực Hà Nội.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

Ông Long - PGĐ, phòng KTAT, tiểu ban 1.

Phòng KTAT, đội đường,HN, chắn HN, chắn GB chuẩn bị.

Khu vực Hà Nội.

Thứ sáu
24/08

08:00 KT Đường, chắn khu vực Gia Lâm - Yên Viên.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực Gia Lâm - Yên Viên.

08:30 Làm việc với cảng HP về ghi bàn cờ.

Ông Trung - PGĐ.

Phòng KTAT.

Xe ô tô xuất phát tại cơ quan lúc 6h30.

Cảng Hải Phòng.

09:30 Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cung trưởng cung đường Phạm Xá.

Ông Long - PGĐ.

Bà Tâm phòng TCHC, Đội đường Phú Thái.

Bà Tâm Phòng TCHC chuẩn bị.

Cung đường Phạm Xá.

Thứ bảy
25/08

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Quốc Vượng - GĐ. (ĐT: 0912177336).

Trực KTAT: Ông Cường - PP (ĐT: 0904252582).
Trực lái xe: Ông Khôi (ĐT: 0936499198).

Chủ nhật
26/08

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Quang Long - PGĐ (ĐT: 0963382904).

Trực KT: Ông Lãng - PP (ĐT: 0912657791).
Trực lái xe: Ông Toàn (ĐT: 01226489998).