VNR_VIET_NAM

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Từ ngày 2/7/2018 đến 8/7/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
02/07

14:00 Họp BCH Đảng bộ và HĐQT Công ty mở rộng về Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018:
1- Nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2018.
2- Công tác ĐBAT và giảm xóc lắc.

Ông Hưng - BT Đảng ủy - CT HĐQT Công ty.

Các đ/c UVBCH Đảng bộ Công ty, HĐQT, Ban KS, Ban GĐ, Trưởng các phòng, Giám đốc các XN.

Các đ/c UV BCH chuẩn bị theo phân công. - Phòng KHKD chuẩn bị mục 1; - Phòng KTAT chuẩn bị mục 2.

Phòng họp số 1.

Thứ ba
03/07

08:00 Giao ban SXKD Công ty tháng 7/2018.

Ông Vượng - GĐ.

Theo quy định.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 1.

14:00 Họp công tác ĐB ATGT tại ga Hải Phòng.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Ga Hải Phòng.

Thứ tư
04/07

08:00 Kiểm tra an toàn và công tác thực hiện KH của các đơn vị khu vực Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Phòng KTAT, KHKD, các đội chắn HN, GB, đường HN, cầu LB.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Khu vực Hà Nội.

Thứ năm
05/07

08:00 Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng Công ty ĐSVN (Mở rộng).

BT Đảng ủy - Vũ Anh Minh.

Đ/c Hưng - Bí thư Đảng ủy Công ty.

Văn phòng Đảng ủy Công ty.

Phòng họp số 5 - TCT ĐSVN.

08:00 KT đội đường Phú Thái.

Ông Trung - PGĐ.

Phòng KTAT, KHKD.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Đội đường Phú Thái.

13:30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

TGĐ TCT ĐSVN - Vũ Tá Tùng.

Ông Hưng - CT HĐQT công ty.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 3 nhà A - TCT ĐSVN.

Thứ sáu
06/07

08:00 Lãnh đạo Công ty làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy
07/07

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Quốc Vượng - GĐ. (ĐT: 0912177336).

Trực KTAT: Ông Cường - PP (ĐT: 0904252582).
Trực lái xe: Ông Hợp (ĐT: 0913587189),

Chủ nhật
08/07

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Quang Long - PGĐ (ĐT: 0963382904).

Trực KTAT: Ông Lãng - PP (ĐT: 0912657791).
Trực lái xe: Ông Khôi (ĐT: 0936499198).