VNR_VIET_NAM

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Từ ngày 13/8/2018 đến 19/8/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
13/08

08:00 Từ thứ 2 ngày 13/8 đến thứ 6 ngày 17/8 KT AT và chỉ đạo chống xóc lắc theo KH 746.

Ông Điền - PGĐ.

Theo KH 746.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực Gia Lâm - Hải Dương.

Thứ ba
14/08

08:00 KT AT phạm vi đơn vị đội cầu Long Biên theo KH 746.

Ông Long - PGĐ.

Theo KH 746.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Đội cầu Long Biên.

08:00 KT công tác ĐBAT, giảm xóc lắc, Duy tu đội đường Gia Lâm.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

Ông Điền - PGĐ, tiểu ban 2, phòng KTAT.

Tiểu ban 2, Đội đường Gia Lâm.

Đội đường Gia Lâm.

Thứ tư
15/08

07:30 Lãnh đạo Công ty làm việc tại cơ quan.

Thứ năm
16/08

08:00 Kiểm tra công tác ĐBAT, giảm xóc lắc, duy tu đội đường Hải Dương.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

Ông Điền - PGĐ, tiểu ban 2, phòng KTAT.

Tiểu ban 2, Đội đường Hải Dương.

Đội đường Hải Dương.

Thứ sáu
17/08

07:30 Lãnh đạo Công ty làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy
18/08

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Quốc Vượng - GĐ. (ĐT: 0912177336).

Trực KTAT: Cường - PP: (ĐT: 0904252582).
Trực lái xe: Ông Hợp (ĐT: 0913587189).

Chủ nhật
19/08

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Quang Long - PGĐ (ĐT: 0963382904).

Trực KTAT: Ông Lãng - PP (ĐT: 0912657791).
Trực lái xe: Ông Khôi (ĐT: 0936499198).