VNR_VIET_NAM

LÃNH ĐẠO TCT

Từ ngày 23/7/2018 đến 29/7/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
23/07

08:30 Họp về việc xử lý kỷ luật liên quan đến công tác ATGT ĐSDescription: C:\modules\gcal\images\icon_new.gif

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng

Mời Phó Bí thư TT Lương Văn Nghĩa, các Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch, Phan Quốc Anh, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN cùng dự; Trưởng các Ban: TCCB, ANAT, VT và các thành phần theo Thông báo số 234/TB-ĐS ngày 16/7/2018.

Ban TCCB chủ trì chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 5, nhà C, cơ quan Tổng công ty ĐSVN

08:30 Giao ban vận tải tuần từ ngày 16/7 đến ngày 22/7/2018

Phó TGĐ Phan Quốc Anh ủy quyền cho ông Đỗ Viết Hoàn - Giám đốc Trung tâm ĐHVT chủ trì

Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN

Trung tâm ĐHVT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt hệ thống điện thoại phục vụ hội nghị.

Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN

08:30 Làm việc với đoàn công tác của Công ty Yashima Kizai và Công ty Nitta Chemical
Lãnh đạo Tổng công ty gặp mặt và trao đổi hợp tác giữa Tổng công ty ĐSVN với Công ty Yashima Kizai và Công ty Nitta Chemical

Phó TGĐ Ngô Cao Vân

Các Ban: QTCN, ĐMTX

Ban QTCN chủ trì đón tiếp đại biểu và chuẩn bị nội dung làm việc

Phòng họp số 1, Nhà B

09:00 Làm việc với các hộ dân nhà 107 Trần Hưng Đạo

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh

Văn phòng

Phòng họp số 318 Công Đoàn

Thứ ba
24/07

08:30 Họp để thống nhất phương án Báo cáo cáo kinh tế kỹ thuật công trình SCĐK sửa chữa hệ thống thoát nước ga Giáp Bát
(Ban QLHT tham mưu mời Vụ KCHT, Cục ĐSVN, Viện KHCN..)

Phó TGĐ Đặng Sỹ Mạnh

Các Ban QLHT, Vận tải, ĐMTX, Ban QLDA ĐS KV1, Trung tâm ĐHVT, Chi nhánh KTĐS Hà Nội, Ga Giáp Bát, Tư vấn TRICC, Công ty CPĐS Hà Hải, CP TTTH Hà Nội(Ban QLDA ĐS KV1 mời các nhà thầu liên quan)

Ban QLDA ĐS KV1 chủ trì phối hợp với TV TRICC chuẩn bị nội dung trình chiếu báo cáo

Phòng họp số 5

10:00 Tham dự hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018)

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng

Mời: Đảng ủy, Công đoàn, thành viên HĐTV, KSV, các Phó TGĐ cùng dự; VP, các Ban của TCT; lãnh đạo các đơn vị ĐS khu vực Yên Bái, Lào Cai.

Đoàn TN Tổng công ty chủ trì chuẩn bị nội dung. VP bố trí xe xuất phát TCT lúc 7h00

Khu tưởng niệm TNXP ĐS, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

10:00 Tham dự hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018)
VP bố trí xe xuất phát TCT lúc 8h00

Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch

Kính mời: Đảng ủy, Công đoàn, thành viên HĐTV, KSV, các Phó TGĐ cùng dự; VP, các Ban của TCT; lãnh đạo các Công ty: CP ĐS Hà Thái, CP VTĐS Hà Nội và CN KTĐS Hà Thái Hải

Đoàn TN Tổng công ty chủ trì chuẩn bị nội dung.

Bia ghi công liệt sỹ TNXP Đường sắt tại ga Lưu Xá, TP.Thái Nguyên

Thứ tư
25/07

Lãnh đạo làm việc tại cơ quan

Thứ năm
26/07

08:00 Dự họp giao ban công tác tháng 7/2018 của Bộ GTVT

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng dự

Hội trường tầng 2, nhà D, cơ quan Bộ GTVT

14:30 Làm việc với Tổng công ty viễn thông Viettel về các giải pháp nâng cao công tác đảm bảo ATGT ĐS

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng

Mời các Phó TGĐ Ngô Cao Vân, Đặng Sỹ Mạnh cùng dự; Chánh VP, trưởng các Ban: KHKD, ANAT, QLHT, ĐMTX.

Ban KHKD chủ trì chuẩn bị nội dung. VP bố trí máy chiếu

Phòng họp số 5, nhà C, cơ quan Tổng công ty ĐSVN

Thứ sáu
27/07

08:00 Họp Ban chỉ đạo lập lại kỷ cương an toàn giao thông đường sắt
V/v Sơ kết thực hiện nhiệm vụ và phương hướng trong công tác đảm bảo ATGT ĐS trong thời gian tới

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng

Các Phó Tổng giám đốc; Chánh VP và trưởng các Ban của Tổng công ty ĐSVN

Ban ANAT chủ trì chuẩn bị nội dung báo cáo.

Phòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT

Thứ bảy
28/07

Trực Lãnh đạo

Phó TGĐ Phan Quốc Anh (DĐ: 0912519735)

Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)

Chủ nhật
29/07

Trực Lãnh đạo

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh (DĐ: 0912398730)

Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)