VNR_VIET_NAM

LÃNH ĐẠO TCT

Từ ngày 21/5/2018 đến 27/5/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
21/05

08:00 Từ 21/5-25/5/2018: Chủ tịch HĐTV Vũ Anh Minh đi công tác (Ủy quyền cho TV HĐTV Vũ Tá Tùng giải quyết các công việc)

08:00 Dự Hội thảo kết cấu hạ tầng giao thông thường niên lần thứ 2
Từ ngày 21 - 22/5/2018

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh dự

Khách sạn Park Hyatt Tp. Hồ Chí Minh

08:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP ĐS Thanh Hóa
Theo Quyết định số 582/QĐ-ĐS ngày 14/5/2018 của Tổng công ty ĐSVN.

Thành viên HĐTV Đỗ Thanh Hà

Theo Quyết định số 582/QĐ-ĐS ngày 14/5/2018 của Tổng công ty ĐSVN. Mời Kiểm soát viên TCT và UBKT Đảng ủy TCT.

Ban KSNB chủ trì chuẩn bị nội dung. VP bố trí xe xuất phát 6h00 tại TCT

Công ty CP ĐS Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

08:30 Giao ban vận tải tuần từ ngày 14/5 đến ngày 20/5/2018

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN

Trung tâm ĐHVT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt hệ thống điện thoại phục vụ hội nghị.

Theo Công điện số 833/CĐ-ĐS ngày 21/8/2015 của TCT ĐSVN

08:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP ĐS Thanh Hóa; CN KTĐS Hà Thanh
Theo văn bản số 15/KSV ngày 15/5/2018.

KSV Đới Sỹ Hưng

Theo văn bản số 15/KSV ngày 15/5/2018.

Ban KSNB chủ trì chuẩn bị nội dung. VP bố trí xe xuất phát 6h00 tại TCT

Công ty CP ĐS Thanh Hóa,, CN KTĐS Hà Thanh

08:30 Họp tại Bộ GTVT rà soát kết quả công tác điều hành, giao dự toán Ngân sách SNKT ĐS 2018

Phó TGĐ Đặng Sỹ Mạnh dự

Ban TCKT, QLHT

Ban TCKT chủ trì, Ban QLHT phối hợp chuẩn bị nội dung, tai liệu dự họp

Phòng 4 tầng 2 - Bộ GTVT

Thứ ba
22/05

08:00 Hội nghị
Công tác phòng, chống lụt bão; ứng phó sự cố thiên tai cứu nạn trong công tác hoạt động đs năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ hòng, chống lụt bão; ứng phó sự cố thiên tai cứu nạn năm 2018 (qua truyền hình 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn)

Phó TGĐ Đặng Sỹ Mạnh

Theo Kế hoạch số 1426/KH-ĐS ngày 3/5/2018 và Công điện số 228/CĐ-ĐS ngày 16/5/2018. Kính mời Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng dự và chỉ đạo

Ban QLHT chủ trì, VP phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo

Khu vực Hà Nội họp tại phòng họp số 3 nhà A, Cơ quan Tổng công ty ĐSVN

08:00 Tiếp đoàn kiểm tra quyết toán nguồn SNKT của Bộ GTVT

Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch

Ban TCKT và Ban QL KCHT ĐS

Ban TCKT chủ trì chuẩn bị tài liệu, Ban KCHT phối hợp

Phòng họp số 1 nhà B

14:00 Rà soát công tác bảo trì KCHT ĐS khu đoạn Sài Gòn-Bình Thuận

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng

Các ban: QLHT, ANAT, KHKD, TCKT, VT, ĐMTX, TCCB; Phân ban 3; các Công ty CP: ĐS Sài Gòn, VTĐS Sài Gòn. Mời Phó TGĐ Đặng Sỹ Mạnh cùng dự

Bạn QLHT chủ trì chỉ đạo Phân ban 3 chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 3, Nhà A, Cơ quan TCT

14:00 Họp Ban chủ nhiệm xây dựng định mức KTKT tại các Chi nhánh KTĐS, Trung tâm ĐHVT và Văn phòng Tổng công ty ĐSVN

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Các thành viên Ban chủ nhiệm theo Quyết định số: 441/QĐ-ĐS ngày 23/4/2018 của Tổng công ty ĐSVN

Ban KHKD chủ trì chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 1

17:30 Dự họp cùng với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng

Thứ tư
23/05

08:00 Từ 23/5 đến 26/5/2018 Phó TGĐ Đặng Sỹ Mạnh đi công tác

08:00 Kiểm tra và đánh giá công tác bảo đảm trật tự ATGT ĐS khu vực Hưng Yên
Xe xuất phát tại 118 Lê Duẩn lúc 6h30

Phó TGĐ Nguyễn Văn Minh tham gia

Lãnh đạo Ban ANAT và KCHT; Công ty CP TTTHĐS Hà Nội và Công ty CP ĐS Hà Hải

Ban ANAT và Ban KCHT chuẩn bị tài liệu theo đề cương đã yêu cầu

Tỉnh Hưng Yên

08:30 Làm việc với tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ
V/v thực hiện kết luận thành tra số 2222/KL-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng

Ban Tổng giám đốc; Chánh VP, lãnh đạo các Ban của Tổng công ty ĐSVN. Mời thành viên HĐTV, Kiểm soát viên cùng dự

Ban KSNB chủ trì, Ban TCCB phối hợp chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT

Thứ năm
24/05

08:00 Kiểm tra và đánh giá công tác bảo đảm trật tự ATGT ĐS khu vực Hải Dương (cả ngày)
- Buổi sáng kiểm tra hiện trường
- Buổi chiều họp đánh giá, đề xuất
(Xe xuất phát tại 118 Lê Duẩn lúc 6h00 sáng)

Phó TGĐ Nguyễn Văn Minh tham gia

Lãnh đạo Ban ANAT và KCHT; Công ty CP TTTHĐS Hà Nội và Công ty CP ĐS Hà Hải; CN KTĐS Hà Thái Hải

Ban ANAT và Ban KCHT chuẩn bị tài liệu theo đề cương đã yêu cầu

Tỉnh Hải Dương

08:30 Kiểm tra, giám sát hoạt động người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP ĐS Hà Ninh
Theo Quyết định số 582/QĐ-ĐS ngày 14/5/2018 của Tổng công ty ĐSVN

Thành viên HĐTV Đỗ Thanh Hà

Theo Quyết định số 582/QĐ-ĐS ngày 14/5/2018 của Tổng công ty ĐSVN. Mời Kiểm soát viên TCT và UBKT Đảng ủy TCT.

Ban KSNB chủ trì chuẩn bị nội dung. VP bố trí xe xuất phát 6h00 tại TCT

Công ty CP ĐS Hà Ninh, tỉnh Nam Định

08:30 Làm việc với tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ

Lý do hủy:


V/v thực hiện kết luận thành tra số 2222/KL-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ

Tổng giám đốc Vũ Tá Tùng

Ban Tổng giám đốc; Chánh VP, lãnh đạo các Ban của Tổng công ty ĐSVN. Mời thành viên HĐTV, Kiểm soát viên cùng dự

Ban KSNB chủ trì, Ban TCCB phối hợp chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 5, Nhà C, Cơ quan TCT

08:30 Họp Ban chỉ đạo phong trào "Chính quy - Văn hóa - An toàn" TCT ĐSVN

Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch, Trưởng Ban chỉ đạo

Theo Quyết định số 1943/QĐ-ĐS ngày 10/12/2014

Bộ phận thường trực chuẩn bị tài liệu

Phòng họp số 318 (phòng họp Công đoàn ĐSVN)

09:00 Tiếp Đại sứ quán Croatia tại Malaysia

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh

Các Ban: QTCN, QLHT, ĐMTX

Ban QTCN chủ trì chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 1, Nhà B, Cơ quan TCT

10:00 Họp Ban tổ chức Liên hoan Tiếng hát Người lao động lần thứ XIV - 2018

Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch, Trưởng Ban

Theo Quyết định số 620/QĐ-ĐS ngày 2/05/2018

Bộ phận thường trực chuẩn bị nội dung báo cáo

Phòng họp số 318 (phòng họp Công đoàn ĐSVN)

Thứ sáu
25/05

08:00 Kiểm tra và đánh giá công tác bảo đảm trật tự ATGT ĐS khu vực Hải Phòng (cả ngày)
- Buổi sáng kiểm tra hiện trường
- Buổi chiều họp đánh giá, đề xuất

Phó TGĐ Nguyễn Văn Minh tham gia

Lãnh đạo Ban ANAT và KCHT; Công ty CP TTTHĐS Hà Nội và Công ty CP ĐS Hà Hải; CN KTĐS Hà Thái Hải

Ban ANAT và Ban KCHT chuẩn bị tài liệu theo đề cương đã yêu cầu

Thành phố Hải Phòng

08:00 Dự họp giao ban công tác tháng 5/2018 của Bộ GTVT.

09:00 Họp tổng kết, nghe báo cáo kết quả chuyến công tác của đoàn WB

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Các ban: ĐMTX, ĐTXD, KHKD, QLKCHT, QTCN, TCKT, Vận tải.

Ban QTCN chuẩn bị nộ dung; Văn phòng chuẩn bị máy chiếu.

Phòng họp số 5

13:30 Nghe báo cáo kết quả của các học viên tham gia học tập tại Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc.

Phó TGĐ Phan Quốc Anh

Mời toàn thể CBCNV cơ quan Tổng công ty ĐSVN

Ban QTCN chuẩn bị nội dung

Phòng họp số 5

13:30 Họp Ban tổ chức Liên hoan Tiếng hát Người lao động lần thứ XIV - 2018

Phó TGĐ Đoàn Duy Hoạch, Trưởng Ban

Theo Quyết định số 620/QĐ-ĐS ngày 22/05/2018

Bộ phận thường trực chuẩn bị nội dung báo cáo

Phòng họp số 1 nhà B

Thứ bảy
26/05

Trực Lãnh đạo

Phó TGĐ Phan Quốc Anh (DĐ: 0912519735)

Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)

Chủ nhật
27/05

Trực Lãnh đạo

Phó TGĐ Trần Thiện Cảnh (DĐ: 0912398730)

Trường hợp Lãnh đạo TCT đi vắng, Chánh VP trực thay (DĐ: 0912688686)