TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
16/04

08:00 Học lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN (thời gian từ 04/4 đến 24/4/2018).

Ông Điền - PGĐ.

Học viện Chính trị Bô QP.

09:00 Tham gia phúc tra thuộc dự án cầu Long Biên của nhà thầu Thanh Hóa.

Ông Long - PGĐ.

Phòng KTAT: Ông Lãng PP, Ông Quang CV), đội cầu LB.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Cầu Long Biên.

Thứ ba
17/04

08:00 Chỉ đạo công tác nghiệm thu tháng 4/2018 các đơn vị khu vực HN.
(thời gian từ: 17/4 -:- 20/4/2018).

Ông Long - PGĐ.

Ông Lãng PP KTAT, các CB phòng: KTAT, KHKD, TCHC liên quan, các đơn vị trong khu vực.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Các đơn vị khu vực Hà Nội.

08:00 Họp về KH giảm xóc lắc năm 2018.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

HĐQT, Ban GĐ, trưởng các phòng KTAT, KHKD, TCHC, TCKT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Phòng họp số 1.

08:30 KT công tác duy tu Quý II/2018 Đội đường Hải Phòng.

Ông Trung - PGĐ.

Phòng KTAT, KHKD, TCHC.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Đội đường Hải Phòng.

Thứ tư
18/04

08:00 Làm việc với Công ty CP Him Lam.

Ông Vượng GĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Xe ô tô xuất phát tại cơ quan Công ty lúc 08h00.

Thứ năm
19/04

07:30 Dự lễ phát động tháng Công nhân, tháng ATVS Lao động năm 2018.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng TCHC chuẩn bị.

TP Đà Nẵng.

08:00 Tham gia đoàn nghiệm thu SP quý I/2018 cùng Tổng Công ty.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

Ông Trung PGĐ, phòng KTAT, KHKD.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Dọc tuyến.

Thứ sáu
20/04

08:00 Tham gia đoàn nghiệm thu SP quý I/2018 cùng Tổng Công ty.

Ông Trung - PGĐ.

Phòng KTAT, KHKD.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Dọc tuyến.

08:30 Kiểm tra khu vực Hà Nội.

Ông Vượng - GĐ.

Ông Lãng PP, ông Nam Hải CV phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực Hà Nội.

Thứ bảy
21/04

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Vượng - GĐ. (ĐT 0912177336).

Trực KTAT: Ông Cường - PP (ĐT: 0904252582).
Trực lái xe: Ông Khôi (ĐT: 0936499198).

Chủ nhật
22/04

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Long - PGĐ. (ĐT 0963382904).

Trực KTAT: Ông Lãng - PP (ĐT: 0912657792).
Trực lái xe: Ông Hợp (ĐT: 0913587189).