TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Từ ngày 1/1/2018 đến 7/1/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chuẩn bị

Thành phần tham gia

Địa điểm

Chủ trì

Thứ hai
01/01

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Vượng - GĐ. (ĐT 0913377568)

00:00 Trực KTAT.

Ông Tạ Quang Sơn - TP. (ĐT: 0983668928)

00:00 Trực lái xe.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn. (ĐT 01226489998)

Thứ ba
02/01

07:00 Làm việc với Sở Giao Thông TP Hải Phòng

Ông Trung - PGĐ.

Phòng KTAT chuẩn bị

Sở Giao Thông TP Hải Phòng

08:00 Kiểm tra đôi đường Lạc Đạo

Ông Điền - PGĐ.

Các đồng chí có tên trong tiểu ban 2

Xe ô tô xuất phát 8 .00h tại sân công ty.

09:00 Kiểm tra cầu Đuống

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

Xí nghiệp xây lắp công trình.

Ô Long PGĐ, phòng KTAT.

Cầu Đuống

Thứ tư
03/01

08:00 Kiểm tra phạm vi cung đường Giáp Bát.

Ô Long PGĐ

Ô Lãng Phó Phòng KTAT

Ô Lãng Phó phòng KTAT, Ô Nam Hải chuyên viên phòng KTAT,Đội đường Hà nội

tại Cung đường Giáp Bát

08:00 Làm việc với đài truyền hình Hà Nội về an toàn giao thông đường sắt tại huyện Thanh Trì.

Ô Trung PGĐ

Xe ô tô xuất phát 8 .00h tại sân công ty.

Thứ năm
04/01

08:00 Kiểm tra khu vực Cầu Long Biên

Ô Long PGĐ

Ô Lãng Phó Phòng KTAT

Ô Lãng pho phòng KTAT, Đội cầu long Biên.

Cầu Long Biên

Thứ sáu
05/01

08:00 Họp giao ban SXKD tháng 01/2018 Công ty.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KHKD chuẩn bị, Các phòng phối hợp.

Theo quy định

Phòng họp số 1.

Thứ bảy
06/01

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Điền - PGĐ. (ĐT 0913275974)

00:00 Trực KTAT.

Ông Đoàn Ngọc Cường (ĐT 0904252582)

00:00 Trực lái xe.

Ông Hoàng Văn Hợp (ĐT 0913587189)

Chủ nhật
07/01

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ. (ĐT: 0913965118)

00:00 Trực KTAT.

Ông Tô Đình Lãng (ĐT 0912657791)

00:00 Trực lái xe.

Ông Trần Huy Khôi (ĐT 0936499198)