VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
16/10

» 8:0 Tham gia đoàn nghiệm thu Thanh toán SP quý III/2017.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Tuyến Công ty quản lý.

» 9:0 Làm việc tại khu vực Hà Nộị.

Ông Long - PGĐ.

Tiểu ban 1.

Tiểu ban 1 và đội đường Hà Nội chuẩn bị

Khu vực Hà Nội.

» 9:30 KT áp máy tuyến Gia Lâm - Hải Phòng cùng BQL KCHT ĐS.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Tuyến Gia Lâm - Hải Phòng.

» 14:0 Họp về PA đầu tư đường xếp dỡ tại cảng Vật Cách và cảng Chùa Vẽ - HP.

Ông Vũ Anh Minh - CT HĐTV TCT ĐSVN.

Ông Hưng - CT HĐQT, Phòng KTAT, XNXL CT.

XNXL CT phối hợp phòng KTAT chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 5, TCT ĐSVN.

Thứ ba
17/10

» 8:0 KT và chỉ đạo công tác ĐBAT khu vực Lạc Đạo.

Ông Điền - PGĐ.

Các đ/c KT tiểu ban 2 và LĐ đội.

Các đ/c KT tiểu ban 2.

Đội đường Lạc Đạo.

» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nộị.

Ông Long - PGĐ.

Tiểu ban 1.

 

Khu vực Hà Nội.

» 14:0 Họp về danh mục các vị trí SCKC ĐBAT trong tháng 10/2017.

Ông Hưng - CT HĐQT công ty.

Ban GĐ, các TP: KTAT, KHKD, TCHC, các phó phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 1.

Thứ tư
18/10

» 8:0 KT và chỉ đạo công tác ĐBAT và duy tu SCTX khu vực Hải Dương.

Ông Điền - PGĐ.

Các đ/c KT tiểu ban 2 và LĐ đội Đường HD, đội Cầu HD.

Các đ/c KT tiểu ban 2.

Khu vực Hải Dương.

» 8:30 Hội ý công tác giám sát nghiệm thu SP các đơn vị theo NQ HĐQT Công ty.

Ông Vượng - GĐ.

Ông Long - PGĐ. Các TP: KTAT, TCHC, KHKD, TCKT.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Phòng LV GĐ Vượng.

» 13:30 Kiểm tra tứ nón mố bắc cầu Đuống.

Ông Long - PGĐ.

Phòng KTAT, đội cầu LB.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Cầu Đuống.

Thứ năm
19/10

» 8:0 Hội ý về công tác thi công cơ giới quý IV/2017.

Ông Điền - PGĐ.

LĐ + CV liên quan phòng KTAT, KHKD.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 1.

» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nộị.

Ông Long - PGĐ.

Tiểu ban 1.

 

Khu vực Hà Nội.

 

 

 

 

 

Thứ sáu
20/10

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

» 8:0 KT và chỉ đạo công tác SCTX và SCKC ĐBAT khu vực Gia Lâm.

Ông Điền - PGĐ.

Các đ/c KT tiểu ban 2 và LĐ đội Đường GL.

Các đ/c KT tiểu ban 2.

Khu vực GL-YV.

» 8:0 Gặp mặt nữ CBCNV khối cơ quan nhân ngày phụ nữ VN 20-10.

Ông Vượng - GĐ.

Lãnh đạo Công ty và nữ CBCNV khối cơ quan.

Nữ công cơ quan Công ty.

Phòng họp số 1.

 

 

 

 

 

Thứ bảy
21/10

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ.

 

ĐT: 0913275974

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng - PP.

 

ĐT: 0912657791

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Hoàng Văn Hợp.

 

ĐT: 0913587189

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

Chủ nhật
22/10

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ.

 

ĐT: 0913965118

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP.

 

ĐT: 01645346666

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi.

 

ĐT: 0936499198

 

 

» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng Đường sắt.

 

 

 

 

 

 

In Lịch các sự kiện

VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 16/10/2017 đến 22/10/2017

Ngày thángNội dung công việcChủ trìThành phần tham giaChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai
16/10
» 8:0 Tham gia đoàn nghiệm thu Thanh toán SP quý III/2017.Ông Vượng - GĐ.Phòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bị.Tuyến Công ty quản lý.
» 9:0 Làm việc tại khu vực Hà Nộị.Ông Long - PGĐ.Tiểu ban 1.Tiểu ban 1 và đội đường Hà Nội chuẩn bịKhu vực Hà Nội.
» 9:30 KT áp máy tuyến Gia Lâm - Hải Phòng cùng BQL KCHT ĐS.Ông Điền - PGĐ.Phòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bị.Tuyến Gia Lâm - Hải Phòng.
» 14:0 Họp về PA đầu tư đường xếp dỡ tại cảng Vật Cách và cảng Chùa Vẽ - HP.Ông Vũ Anh Minh - CT HĐTV TCT ĐSVN.Ông Hưng - CT HĐQT, Phòng KTAT, XNXL CT.XNXL CT phối hợp phòng KTAT chuẩn bị báo cáo.Phòng họp số 5, TCT ĐSVN.
Thứ ba
17/10
» 8:0 KT và chỉ đạo công tác ĐBAT khu vực Lạc Đạo.Ông Điền - PGĐ.Các đ/c KT tiểu ban 2 và LĐ đội.Các đ/c KT tiểu ban 2.Đội đường Lạc Đạo.
» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nộị.Ông Long - PGĐ.Tiểu ban 1. Khu vực Hà Nội.
» 14:0 Họp về danh mục các vị trí SCKC ĐBAT trong tháng 10/2017.Ông Hưng - CT HĐQT công ty.Ban GĐ, các TP: KTAT, KHKD, TCHC, các phó phòng KTAT.Phòng KTAT chuẩn bị báo cáo.Phòng họp số 1.
Thứ tư
18/10
» 8:0 KT và chỉ đạo công tác ĐBAT và duy tu SCTX khu vực Hải Dương.Ông Điền - PGĐ.Các đ/c KT tiểu ban 2 và LĐ đội Đường HD, đội Cầu HD.Các đ/c KT tiểu ban 2.Khu vực Hải Dương.
» 8:30 Hội ý công tác giám sát nghiệm thu SP các đơn vị theo NQ HĐQT Công ty.Ông Vượng - GĐ.Ông Long - PGĐ. Các TP: KTAT, TCHC, KHKD, TCKT.Các phòng phối hợp chuẩn bị.Phòng LV GĐ Vượng.
» 13:30 Kiểm tra tứ nón mố bắc cầu Đuống.Ông Long - PGĐ.Phòng KTAT, đội cầu LB.Phòng KTAT chuẩn bị.Cầu Đuống.
Thứ năm
19/10
» 8:0 Hội ý về công tác thi công cơ giới quý IV/2017.Ông Điền - PGĐ.LĐ + CV liên quan phòng KTAT, KHKD.Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.Phòng họp số 1.
» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nộị.Ông Long - PGĐ.Tiểu ban 1. Khu vực Hà Nội.
     
Thứ sáu
20/10
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
» 8:0 KT và chỉ đạo công tác SCTX và SCKC ĐBAT khu vực Gia Lâm.Ông Điền - PGĐ.Các đ/c KT tiểu ban 2 và LĐ đội Đường GL.Các đ/c KT tiểu ban 2.Khu vực GL-YV.
» 8:0 Gặp mặt nữ CBCNV khối cơ quan nhân ngày phụ nữ VN 20-10.Ông Vượng - GĐ.Lãnh đạo Công ty và nữ CBCNV khối cơ quan.Nữ công cơ quan Công ty.Phòng họp số 1.
     
Thứ bảy
21/10
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ. ĐT: 0913275974  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng - PP. ĐT: 0912657791  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Hoàng Văn Hợp. ĐT: 0913587189  
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.
     
Chủ nhật
22/10
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ. ĐT: 0913965118  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP. ĐT: 01645346666  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi. ĐT: 0936499198  
» 8:0 Học trung cấp lý luận chính trị hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng Đường sắt.