CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Bảo vệ: Quyết định 85/QĐ-ĐSHH ngày 08/2/2017 về việc điều chỉnh mức lương năm 2017 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải

(Thứ Tư, 15/02/2017 09:14 - 14:06)

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tải tài liệu


Bảo vệ: Quyết định 85/QĐ-ĐSHH ngày 08/2/2017 về việc điều chỉnh mức lương năm 2017 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu