CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định 459/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Dự Án

(Thứ Tư, 15/02/2017 59:10 - 10:28)

459 QĐ_ĐSHH ngay 29_4_2016

Tải tài liệu


Quyết định 459/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Dự Án

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu