CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định 453/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đội cầu, đường và các chức danh trong Đội cầu, đường

(Thứ Tư, 15/02/2017 27:10 - 10:07)

453 QĐ_DSHH ngay 29_4_2016

Tải tài liệu


Quyết định 453/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đội cầu, đường và các chức danh trong Đội cầu, đường

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu