CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 474/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán chi phí giao dịch tiếp khách cho các đơn vị

(Thứ Sáu, 10/03/2017 58:10 - 10:35)

Tải về: 474 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 474/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán chi phí giao dịch tiếp khách cho các đơn vị

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu