CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 473/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán sử dụng điện cho các đơn vị.

(Thứ Sáu, 10/03/2017 51:10 - 10:33)

Tải về : 473 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 473/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán sử dụng điện cho các đơn vị.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu