CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 472/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán văn phòng phẩm khối cơ quan.

(Thứ Sáu, 10/03/2017 25:10 - 10:22)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu