CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 469/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán công tác phí các đơn vị

(Thứ Năm, 09/03/2017 07:15 - 15:04)

Tải về: 469 QD

Tải tài liệu


Quyết định số 469/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành mức khoán công tác phí các đơn vị

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu