CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 468/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành khoán định mức sử dụng nước các đơn vị.

(Thứ Năm, 09/03/2017 43:15 - 15:01)

Tải về: 468 QD DSHH

Tải tài liệu


Quyết định số 468/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc ban hành khoán định mức sử dụng nước các đơn vị.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu