CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định số 456/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc quy chế tuyển dụng lao động.

(Thứ Năm, 09/03/2017 42:14 - 14:50)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu